Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Poplatky a balíčky

Stránka naposledy upravena 13:47, 1 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl hráči si vyzkouší jak navrhování poplatků, tak jejich placení z pohledu zákazníka
  Popis aktivity:

  Na táboře (popřípadě někde jinde) mají skupiny úkol vymyslet poplatky za běžné činnosti a také zajímavé balíčky služeb a slevy (samozřejmě zaměřené hlavně tak, aby přinesly co největší zisk). Skupiny také připraví na své balíčky reklamu. Jednotliví lidé si vyberou, podle kterých „tarifů“ se jim budou věci zpoplatňovat, a pak se podle toho nějakou dobu opravdu za jednotlivé činnosti účtují poplatky. Na konci se diskutuje o tom, kolik kdo zaplatil, které balíčky k něčemu byly a co bylo zbytečné.

  Průběh aktivity může být tedy následující:

  1. Úvodní motivační scénka – organizátoři zahrají reklamu nabízející výhodný balíček nebo naopak reklamu zdůrazňující „platíte jen to, co používáte“. 2. Skupiny jsou seznámeny s tím, co mohou zpoplatnit (to je potřeba stanovit podle konkrétních podmínek, nabízejí se běžné věci a činnosti, jako například jednotlivá jídla, průchod dveřmi, použití WC či nějakého nářadí…) a s tím, jaké jsou na uvedenou službu náklady (tedy to, co se od zaplacených poplatků na konci odečte). Také jsou informovány o tom, kdy a jak dlouho se budou poplatky „účtovat“.

  3. S těmito informacemi mají skupiny za úkol stanovit svoje ceny jednotlivých zpoplatněných věcí/činností, dále je spojit do „produktových balíčků“ a pro ně připravit nějakou zajímavou propagaci (plakát, hranou reklamu…). Cílem je samozřejmě nejvíce vydělat, takže poplatky musí být sice co nejvyšší, ale zároveň co nejvíc marketingově atraktivní.

  4. Skupiny představí své balíčky a ceníky.

  5. Každý si vybere, podle ceníku které skupiny a případně podle jakého balíčku se mu mají poplatky počítat.

  6. Následuje období, kdy se poplatky za služby opravdu počítají. Mělo by být relativně dlouhé a je dobré, když v něm bude probíhat jiný program. Pravdopodobně nejjednodušší způsob, jak poplatky počítat, je, že každý účastník bude mít u sebe papír se seznamem placených úkonů a u každého si udělá čárku vždy, když k události dojde.

  7. „Placené období“ je ukončeno, účastníkům se spočítá, kolik je placené služby stály. Může být zajímavé zveřejnit například největší rozdíly v cenách jednotlivých položek (nejdražší průchod dveřmi vyšel na 8 peněz, nejlevnější na 1,37). Vyhodnotí se také, kdo na svou nabídku získal nejvíce zákazníků, a také nejdůležitější ukazatel – kdo po odečtení nákladů nejvíce vydělal. Je dobré také vyhodnotit, kdo utratil nejméně.

  8. Na závěr je dobré zeptat se účastníků na jejich dojmy. Zajímavé otázky mohou být například:

  • Zaplatili jste za něco o hodně více, než jste čekali?
  • Pořídili jste si v rámci vašeho balíčku něco, co jste pak nevyužili?
  • Přijde vám, že kdybyste si vybrali jinou nabídku, mohli jste značně ušetřit?
  • Podle čeho jste se rozhodovali při vybírání z jednotlivých nabídek?
  • Změnilo se nějak vaše chování? Dělali jste například něco, co jste nepotřebovali, protože jste to měli v balíčku zdarma? Nebo jste se naopak něčemu vyhýbali, protože to bylo ve vašem balíčku drahé?
  Potřebný čas:
  asi 60–80 minut úvodní fáze (vysvětlení a příprava ceníků), několik hodin (zbytek
  dne) souběžně s jinými aktivitami vlastní placení podle ceníků, 30 minut vyhodnocení
  a závěrečná diskuse
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  seznam placených činností – pro každého hráče, pomůcky k výrobě reklamy,
  tužka pro každého

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova