Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hra KOMPOT v českém jazyce

Stránka naposledy upravena 17:24, 26 Kvě 2012 uživatelem Jana Petrů
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl Sluchová percepce hlásek
  Popis aktivity: Žáci sedí v kruhu. Učitel přidělí dětem písmena (např. samohlásky, nebo celou abecedu). Učitel pak říká slova a děti, jejichž písmeno se ve slově vyskytuje, vstanou (ve třídě si mohou stoupat na židličky nebo dokonce na lavici, tím se hra zatraktivní - představte si tu radost, slyší-li děti s písmeny ž-e-l-v-a: "Želva vyskočí na lavici!" A pak: "Želva se může posadit.") Hra se dá ještě doladit tím, že se žáci seřadí v pořadí, v jakém jsou ve slově hlásky uspořádány.
  Potřebný čas: určí si učitel
  Doporučený věk: 6 - 8
  Potřebné pomůcky: žádné

   

  Využito v předmětu: český jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy: porozumí mluveným pokynům; rozlišuje zvukovou podobu slova
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.

   

  Klíčová slova
  • rozcvičky, alternaticní rozhodování, aktivizující motivační hra
  • sluchová percepce, samohlásky, souhlásky