Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Bingo

Stránka naposledy upravena 15:03, 19 Pro 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Vnořená kopie STRÁNKY

  Cíl  žáci komunikují v anglickém jazyce
  Popis aktivity:

  Učitel rozdá žákům kartičky (viz příloha). Všichni žáci  mají stejnou. Pak se žáci ptají spolužáků na otázky z tabulky. Když někdo odpoví ano, žák si jeho jméno zapíše na volný řádek k otázce. Když spolužák odpoví ne, žák se na stejnou otázku ptá někoho dalšího, až do té doby, dokud někdo neodpoví ano. Kdo první vyplní všechna jména, zvolá Bingo a vyhrál.

  Učitel může provést kontrolu tak, že žák který vyhrál, informuje třídu o tom, koho si zapsal ke které otázce. 

  Dále může následovat aktivita, kdy mají žáci zjistit více informací o dané otázce.

  Potřebný čas:  
  Doporučený věk:  libovolný
  Potřebné pomůcky:  hrací pole s otázkami

   

  Využito v předmětu: Anglický jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 
  • vyžádá jednoduchou informaci

  Klíčové kompetence:

  Může vést ke kompetenci komunikativní:

  naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  Vzdělávací oblasti:
  Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory:
  Anglický jazyk
  Průřezová témata:
  Odkazy:  

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova