Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pexeso v zeměpisu

Stránka naposledy upravena 13:52, 12 Ún 2010 uživatelem Mgr. Hana Pilařová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl:
  Procvičení učiva, zopakování pojmů, slovní zásoby
  Popis aktivity: Dvojice nebo menší skupinka žáků (3 - 4) dostane sadu karet. Za úkol mají najít správné dvojice (nebo trojice v případě trixesa).
  Varianty:
  • karty jsou otočeny lícovou stranou nahoru (lehčí)
  • žáci hledají současně
  • žáci se v hledání střídají
  • karty jsou otočeny lícovou stranou dolů (těžší varianta, při které se trénuje i paměť
  Potřebný čas: 20 minut (závisí na počtu dvojic karet, počtu dětí ve skupině a variantě hry)
  Doporučený věk: 6 - 15 let
  Potřebné pomůcky: Sada dvojic (trojic) karet

   

  Využito v předmětu: Zeměpis, Vlastivěda
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
  Klíčové kompetence:

  Vzdělávací oblasti:
  Člověka  příroda, Člověk a jeho svět
  Vzdělávací obory:
  Zeměpis, Vlastivěda
  Průřezová témata:
  OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy: http://dum.rvp.cz/materialy/evropa-v...u-dvojici.html

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova