Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pexeso v matematice

Stránka naposledy upravena 19:15, 7 Led 2010 uživatelem Mgr. Hana Pilařová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl:
  Procvičení učiva, zopakování pojmů, slovní zásoby
  Popis aktivity: Dvojice nebo menší skupinka žáků (3 - 4) dostane sadu karet. Za úkol mají najít správné dvojice (nebo trojice v případě trixesa).
  Varianty:
  • karty jsou otočeny lícovou stranou nahoru (lehčí)
  • žáci hledají současně
  • žáci se v hledání střídají
  • karty jsou otočeny lícovou stranou dolů (těžší varianta, při které se trénuje i paměť
  Potřebný čas: 20 minut (závisí na počtu dvojic karet, počtu dětí ve skupině a variantě hry)
  Doporučený věk: 6 - 15 let
  Potřebné pomůcky: Sada dvojic (trojic) karet

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
  • analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
  • modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
  • čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
  Klíčové kompetence:

  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory:
  Matematika
  Průřezová témata:
  OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy: http://dum.rvp.cz/materialy/mnohoclenne-pexeso.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/vyrazy.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/umocnovani-mocnin.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/druha-mocnina.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/druha-odmocnina.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/treti-mocnina-2.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/mocniny-...ocnitelem.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/poradi-p...u-mocniny.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/zapis-ci...oustave-2.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/pocetni-...mocninami.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/nasobeni...ytykani-2.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/vyrazy-v...i-zavorky.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/vyrazy-vzorce-2.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/nasobek-delitel-4.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/karetni-...t-cislice.html

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova