Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Domino v matematice

Stránka naposledy upravena 18:33, 4 Bře 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl Zopakování pojmů, slovíček, výpočtů
  Popis aktivity: Hra je založena na hledání dvojic, které patří k sobě.
  Skupina má sadu karet typu:

  1 + 1 4

  Úkolem skupiny je správně karty seřadit tak, aby na sebe navazovaly odpovídajícími "pojmy" a vytvořil se jeden řetěz (případně smyčka).

  Skupina karty rozloží před sebe lícovou stranou nahoru. První ze skupiny vezme libovolnou kartu a zahájí hru. Druhý hledá vhodnou kartu k libovolnému z obou konců (viz vzorová karta - hledá kartu, kde je číslice 2 nebo jinou, která obsahuje příklad, jehož výsledek je 4) a přiloží ji. Další hráč pokračuje stejným způsobem. Takto skupina pokračuje až do přiložení všech karet.

  Dominové karty lze použít také na vytváření "žákovského řetězu", kdy každý žák dostane jednu kartu a má najít své sousedy.
  Potřebný čas: 15 minut (závisí na velikosti skupiny, počtu karet, procvičované látce)
  Doporučený věk: 6 - 15 let
  Potřebné pomůcky: Sada karet

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
  • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
  • užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory:
  Matematika
  Průřezová témata:
  Odkazy: http://dum.rvp.cz/materialy/domino.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/domino-s...ani-do-10.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/nasobilkove-domino.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/domino-j...tky-delky.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/zlomky-domino-2.html

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova