Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Domino v Čj

Stránka naposledy upravena 10:20, 8 Bře 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl Zopakování pojmů, slovíček
  Popis aktivity: Hra je založena na hledání dvojic, které patří k sobě.
  Skupina má sadu karet typu:

  1 + 1 4

  Úkolem skupiny je správně karty seřadit tak, aby na sebe navazovaly odpovídajícími "pojmy" a vytvořil se jeden řetěz (případně smyčka).

  Skupina karty rozloží před sebe lícovou stranou nahoru. První ze skupiny vezme libovolnou kartu a zahájí hru. Druhý hledá vhodnou kartu k libovolnému z obou konců (viz vzorová karta - hledá kartu, kde je číslice 2 nebo jinou, která obsahuje příklad, jehož výsledek je 4) a přiloží ji. Další hráč pokračuje stejným způsobem. Takto skupina pokračuje až do přiložení všech karet.

  Dominové karty lze použít také na vytváření "žákovského řetězu", kdy každý žák dostane jednu kartu a má najít své sousedy.
  Potřebný čas: 15 minut (závisí na velikosti skupiny, počtu karet, procvičované látce)
  Doporučený věk: 6 - 15 let
  Potřebné pomůcky: Sada karet

       

  Využito v předmětu: Český jazyk a literatura
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
  • píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory:
  Český jazyk a literatura
  Průřezová témata:
  Odkazy: http://dum.rvp.cz/materialy/didaktic...slov-po-b.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/didaktic...slov-po-m.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/didaktic...slov-po-p.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/didaktic...slov-po-s.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/didaktic...slov-po-v.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/didaktic...slov-po-z.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/didaktic...slov-po-l.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/neni-pst...-pstros-i.html

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova