Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Bingo v NJ

Stránka naposledy upravena 14:32, 19 Pro 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Stručně popište cíl dané aktivity
  Popis aktivity: Popište samotný průběh aktivity 
  Potřebný čas: Uveďte, jak dlouho trvá v minutách
  Doporučený věk: Rozmezí let (př. 8-9)
  Potřebné pomůcky: Napište pomůcky, které jsou potřeba

   

  Využito v předmětu: Německý jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
  Klíčové kompetence:

  Vzdělávací oblasti:
  Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory:
  Německý jazyk
  Průřezová témata:
  Odkazy: Nj - Zvířata - http://dum.rvp.cz/materialy/bingo-tiere.html
  Nj - Bydlení - http://dum.rvp.cz/materialy/bingo-wohnen-2.html
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova