Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Bingo v Environmentální výchově

Stránka naposledy upravena 19:33, 19 Pro 2009 uživatelem Mgr. Petra Boháčková
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Žáci procvičují definice pojmů týkající se EV
  Popis aktivity:

  Žáci a žákyně dostanou prázdné kartičky, do kterých si podle svého uvážení zapíší pojmy z probírané oblasti. Učitel čte definice pojmů a žáci si pojem, pokud ho na kartičce mají, vyškrtnou. Kdo vyškrtá tři pole v řadě nebo sloupci či úhlopříčce, zvolá Bingo a vyhrál.

  Hra pak může pokračovat až do úplného vyškrtání hracího pole.

  Příklady pojmů a definic můžete najít v příloze.

  Potřebný čas:  
  Doporučený věk: 12 - 15
  Potřebné pomůcky: hrací pole, karty s definicemi

   

  Využito v předmětu: Environmentální praktika
  Vazby na RVP: Výstupy:

  Klíčové kompetence:

  Kompetence občanská -

  chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

   

  Vzdělávací oblasti:

  Vzdělávací obory:

  Průřezová témata:

  Environmentální výchova

  Odkazy:  


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova