Přidat do kolekce              nikdo zatím nehodnotil

Bingo v AJ

Stránka naposledy upravena 20:30, 19 Pro 2009 uživatelem Mgr. Petra Boháčková
    Obsah
    Žádné titulky
    Cíl  žáci komunikují v anglickém jazyce
    Popis aktivity:

    Učitel rozdá žákům kartičky (viz příloha). Všichni žáci  mají stejnou. Pak se žáci ptají spolužáků na otázky z tabulky. Když někdo odpoví ano, žák si jeho jméno zapíše na volný řádek k otázce. Když spolužák odpoví ne, žák se na stejnou otázku ptá někoho dalšího, až do té doby, dokud někdo neodpoví ano. Kdo první vyplní všechna jména, zvolá Bingo a vyhrál.

    Učitel může provést kontrolu tak, že žák který vyhrál, informuje třídu o tom, koho si zapsal ke které otázce. 

    Dále může následovat aktivita, kdy mají žáci zjistit více informací o dané otázce.

    Potřebný čas:  
    Doporučený věk:  libovolný
    Potřebné pomůcky:  hrací pole s otázkami

     

    Využito v předmětu: Anglický jazyk
    Vazby na RVP: Výstupy:
    • rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 
    • vyžádá jednoduchou informaci

    Klíčové kompetence:

    Může vést ke kompetenci komunikativní:

    naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
    Vzdělávací oblasti:
    Jazyk a jazyková komunikace
    Vzdělávací obory:
    Anglický jazyk
    Průřezová témata:
    Odkazy:  

     

     

    Klíčová slova (Upravit)
    • Žádná klíčová slova

    Soubory 0

     

    Komentáře

    K zasílání komentářů je nutné se přihlásit.