Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Obruče, hýbejte se

Stránka naposledy upravena 13:34, 17 Bře 2010 uživatelem Mgr. Hana Pilařová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl rozvoj obratnosti, spolupráce a taktiky
  Popis aktivity:

  Všichni se uchopí za ruce a vytvoří velký kruh. Na dvou místech uvolníme držení, vložíme gymnastické obruče a ruce se znovu spojí. Visí tak na spojených pažích. Na pokyn vedoucího se se hráči snaží posouvat obruče po kruhu ve směru hodinových ručiček, aniž by se pouštěli. Sousedé si mohou obruče nadhazovat a pomáhat si tak při prolézání.

  Variace:

  • změna směru
  • zvýšení rychlosti
  • překonávání časového limitu
  • Dvě stejně početné skupiny se postaví čelem proti sobě. Krajní hráči (jeden z každé skupiny) drží obruč v natažené ruce. Na pokyn vedoucího začínají stejně jako u varianty v kruhu prolézat. Hra končí, když poslední hráč v řadě zvedne obruč nad hlavu.
  Potřebný čas: 15 - 30 minut
  Doporučený věk: 6 - 15 let
  Potřebné pomůcky: 2 - 4 gymnastické obruče

   Zdroj: Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1. vyd. Praha : Portál, 1998.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova