Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Nakresli slunce

Stránka naposledy upravena 13:56, 25 Bře 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl uvědomění si vlastní osobnosti i sounáležitosti s ostatními
  Popis aktivity: Žáci pracují ve skupinách (maximálně čtyřčlených)
  Skupina má za úkol nakreslit kruh a do něj zapsat 5 hesel - co mají všichni ve skupině společného. Zápisu musí předcházet rozhovor členů skupiny. Nakonec přečtou odpovědi nahlas.
  Každý ze skupiny pak nakreslí od kruhu dva paprsky a zapíše sám za sebe, v čem je mezi ostatními členy skupiny výjimečný. I při této části mohou děti spolupracovat. Odpovědi se na závěr také přečtou nahlas.
  Potřebný čas: 20 min
  Doporučený věk: 6-11 let
  Potřebné pomůcky: Papíry, tužky

  Zdroj: Doležalová, E. Hry na každý měsíc. Pro děti od 5 do 11 let. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a. s., 2003.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova