Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Můj erb

Stránka naposledy upravena 13:55, 10 Bře 2010 uživatelem Mgr. Hana Pilařová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl rozvoj sebeuvědomění, poznávání ostatních a tvořivosti
  Popis aktivity: Žáci mají za úkol navrhnout svůj erb, ze kterého bude zřejmé křestní jméno a další informace, které ho charakterizují (kvůli přehlednosti nejvýšše 4 charakteristiky).
  Každý ze žáků erb vytvoří a vyvěsí na připravenou šňůru. Při "vernisáži" si pak mohou nechat symboly na erbu od majitele vysvětlit.

  Varianty:
  Potřebný čas: 60 min
  Doporučený věk: 6 - 15 let
  Potřebné pomůcky: obrysy erbu na papíře velikosti alespoň A4, psací potřeby, pastelky nebo barvy, lepidlo, šňůra a kolíčky na prádlo

  Zdroj: Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1. vyd. Praha : Portál, 1998.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova