Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Spojené pojmy

Stránka naposledy upravena 14:23, 1 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl hráči zkusí pracovat s odbornými termíny souvisejícími s rozpočty
  Popis aktivity:

  Tuto hru bychom měli hrát až ve chvíli, kdy si myslíme, že hráči pojmy znají. Předtím to nemá cenu. Hráči hrají po menších skupinkách (3–5 členů), a to vždy dvě skupiny spolu, vlastně ale soutěží každý jednotlivec. Každá skupina dostane přidělený kruh či jinak ohraničené území, v němž rozházíme připravené papírky se slovy. Čím více budou od sebe vzdálena tato dvě území, tím více se hráči naběhají. Slova na papírcích jsou zvolena tak, aby slovo z první skupiny vždy tvořilo dvojici se slovem z druhé skupiny.

  Hráči mají za úkol vzít slovo ze svého území a uprostřed, kde je organizátor hry, se setkat s členem druhé skupiny. Na výzvu organizátora přečtou slova a domluví se, jestli patří dohromady. Pokud ano, získává každý z dvojice bod pro sebe (ne skupinu). Pokud ne, oba musí papírky vrátit a pro další pokus vzít jiný výraz. Hraje se, dokud všechna slova nejsou správně spojena.

  Aby hra netrvala neúměrně dlouho, vyráží doprostřed vždy více hráčů, nejlépe všichni najednou. Tam se hráči postupně setkávají a porovnávají své pojmy do té doby, než najdou někoho, s kým dvojici mohou vytvořit. Pokud porovnají svůj pojem se všemi hráči a stále dvojici nenajdou, běží si pro nový pojem. Ve chvíli, kdy dvojici naleznou, oznámí to organizátorovi, který ověří, zda je to správně, a zapíše jim body.

  Slova pro první skupinu Slova pro druhou skupinu
  pracovní příjem
  hrubá mzda
  jednorázové výdaje
  rodinný rozpočet
  zdravotní pojištění
  obětované příležitost
  omezené zdroje
  životní úroveň
  vyrovnaný rozpočet
  finanční prostředky
   
  Potřebný čas: od 10 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky: dvě skupiny lístečků

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova