Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Sběratel bankovek

Stránka naposledy upravena 14:12, 1 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl hráči si vyzkouší práci s měnovými kurzy
  Popis aktivity:

  Ve hře vystupuje sběratel – numismatik, hráči a 5 stanovišť. Stanoviště představují státy (USA, Japonsko, Velká Británie, Rusko, Francie). Na každém stanovišti je jeho správce, ten hráčům ukládá úkoly a za jejich splnění jim vyplácí odměny v měně svého státu. Důležitou roli ve hře hraje také kurzovní lístek, který uvádí kurzy měn jednotlivých států (stanovišť) vůči české koruně. Dobré je dodržet víceméně reálné kurzy, jen je vhodně zaokrouhlit pro snadnější počítání.

  Sběratel v každém kole hry vyhlásí, jakou částku v českých korunách je ochoten vyměnit za zahraniční bankovky. Tuto částku dá každému hráči, který mu přinese libovolnou kombinaci cizích bankovek, jejichž hodnota bude (podle kurzovního lístku) uvedené částce odpovídat. Může jít o kombinace bankovek jedné měny i více měn.

  Ve chvíli, kdy je vyhlášena částka, se hráči vydávají na jednotlivá stanoviště plnit úkoly a získávat tak zahraniční měny. Postupně také počítají, zda už získali dostatek peněz, aby mohli své zahraniční měny vyměnit se sběratelem za české koruny. Na stanovištích je možné peníze také rozměňovat (pokud budeme mít od jedné měny bankovky více nominálních hodnot, což ani není nutné), ovšem vždy pouze v rámci jedné měny. Není tedy možné například směnit dolary za rubly.

  Úkoly na jednotlivých stanovištích mohou být zcela podle našich potřeb. Nabízí se mít na každém stanovišti sadu otázek vztahující se k zemi, kterou stanoviště představuje (hlavní město, hlava státu, sousedící státy, počet obyvatel (výběr z možností), otázky z historie, poznat stavbu či jiný obrázek, říci něco jazykem toho státu a další podobné). Dobré je to kombinovat ještě s různými „sportovními“ úkoly, případně s praktickými úkoly, které aktuálně potřebujeme udělat.

  Když hráč nashromáždí potřebnou částku, vymění ji se sběratelem za české koruny a pak může pokračovat v získávání dalších peněz. Ty se mu mohou hodit v dalším kole nebo třeba ještě v tomto. Konec kola totiž určuje sběratel podle svého uvážení. Je zajímavé v průběhu hry střídat tři způsoby ukončování kola: První z nich je náhodné – sběratel prostě vyhlásí konec, kdy chce. Druhý způsob počítá s tím, že je vyhlášen čas, jak dlouho bude kolo trvat a končí se po uplynutí toho času. A třetí způsob určuje konec kola podle počtu hráčů, kteří už úspěšně směnili peníze za koruny. Na začátku je vyhlášeno, že kolo skončí například po pěti úspěšných výměnách. Je dobré dopředu ohlásit, podle jakého způsobu bude kolo končit. Ale také může být zajímavé výjimečně udělat kolo, kdy je způsob ukončení sice dán, ale hráči ho neznají.

  Vždy platí, že hráč může v jednom kole vyměnit peníze se sběratelem i vícekrát, pokud to stihne. Vítěz a pořadí hráčů se na konci hry určí podle toho, kolik má kdo českých korun. Kdo má nejvíc, je vítěz.

  Obměny a zpestření

  • Nějaké peníze mohou být v herním území poschovávané, kdo je najde, může si je nechat
  • Ve hře může být postava „vševěda“, která hráčům radí s plněním úkolů. Třeba za úplatu.
  Potřebný čas: 30 minut a více
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  bankovky šesti měn, kurzovní lístek, pomůcky pro úkoly na stanovištích, pokud jsou potřeba

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  

  Námět: Milan Rollo, Junák, svaz skautů a skautek ČR středisko Psohlavci Český Brod

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova