Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Projekt: Naše životní úroveň

Stránka naposledy upravena 14:35, 1 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl hráči se seznámí s pojmem životní úroveň a budou ho umět používat
  Popis aktivity:

  Účastníci udělají skupiny po přibližně 6 (tak, aby sourozenci nebyli ve stejné skupině) a jejich úkolem je zjistit, kdo ze skupiny má nejvyšší životní úroveň. Je na skupině, jak nastaví kritéria a jak bude úroveň měřit.

  První fází by měla být motivace. Vyberte v tisku aktuálnější zprávy. Je dobré udělat z nich prezentaci, kde účastníci uvidí obrázky a zároveň uslyší doprovodný text. Texty by měly pojednávat o jejich oblíbených zpěvácích, skupinách, celebritách. Často by měly v průběhu prezentace zaznívat otázky typu: Žije si lépe Madonna nebo Britney? Má Bono vyšší životní úroveň než Johny Depp?

  Druhá fáze: plánování. Zadejte účastníkům úkol: připravit kritéria, na kterých se skupina shodne, a vymyslet způsob, jak ohodnotit životní úroveň podle konkrétních kritérií.

  Třetí fáze: realizace. Účastníci podle zvolených a připravených kritérií ohodnotí své rodiny a jejich životní úroveň.

  Čtvrtá fáze: hodnocení. Účastníci navrhnou případné změny kritérií, podle kterých by se měla životní úroveň hodnotit, aby více vypovídala o realitě.

  TIP: Pokud jsou ve skupině lidé, kteří jsou nějakým způsobem vyloučeni, nepracujte raději s reálnými rodinami účastníků, ale nabídněte jim několik modelových postav, které odhalíte až po naplánování kritérií.

  Potřebný čas: 45 minut až 1 hodina
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky: prezentace „o celebritách“, papíry a tužky pro skupiny

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova