Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Paragon

Stránka naposledy upravena 10:21, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl
  ukazuje, jak mají vypadat správné paragony – prvotní doklady, které je možné
  zařadit do účetnictví. Vhodné před větší akcí nebo před táborem.
  Popis aktivity:

  Pohybová aktivita pro starší, ze které je zřejmé, že přemýšlet se má nejen před nákupem, ale i při něm.

  Hráči mají 20 min. na sestavení jednoho (popř. více) paragonů tak, aby získali co nejvíce bodů. Jeden bod je za každou správnou součást, za chybné údaje se body odečítají.

  Hráči běhají na 5 různě vzdálených stanovišť, na kterých se dají získat jednotlivé součásti paragonu – údaje o prodejci, datum, položky nákupu, razítko a podpis; případně další součásti – podle typu účetního dokladu, se kterým se mají hráči seznámit. Jednotlivé součásti si musí nosit na „start“, kde je lepí na barevný podkladový papír. Každý smí nést pouze jednu součást (položku). 

  Příklady chybných údajů:

  • na paragonu chybí IČO a DIČ prodejce (není v hlavičce ani na razítku)
  • datum je příliš staré, aby se dal paragon zařadit do účtování dané akce
  • nedostatečně rozepsané položky nákupu (není počet kusů, cena za kus, apod.)
  Potřebný čas: 30 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  barevné papíry (1,5–2 násobek hráčů), razítko, papírky se součástmi paragonu + lepidlo pro každého hráče, nebo součásti paragonu přímo na lepicích papírech

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:
  Na adrese www.rozumimefinancim.cz jsou k dispozici praktické materiály pro tuto hru.

  Autor: Anna Hudcová, Junák – středisko Vrbovec Brno

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova