Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jakou smlouvu chcete?

Stránka naposledy upravena 10:18, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl hráči si připomenou, jakou formu mohou mít různé druhy smluv
  Popis aktivity:

  Na co stačí ústní smlouva a v kterých situacích musí být písemná?

  Úkolem hráčů je přiřadit k určitému smluvnímu vztahu podoby, kterých může nabýt. Jednotlivé smluvní vztahy a jednotlivé formy jsou na jednotlivých lístečcích.

  Na začátku je třeba je získat – pro to je možné zvolit libovolný způsob (hledání, chytání někoho, kdo je má u sebe, …). Už v průběhu získávání mohou hráči k jednotlivým smluvním úkonům přiřazovat povolené formy. Hráči mezi sebou mohou jednotlivé formy vyměňovat (když potřebují například smlouvu mlčky a mají zbytečně mnoho písemných s mluv).

  Hráči se snaží získat co nejvíce různých smluvních vztahů a přiřadit k nim pokud možno všechny jejich možné formy. Za každý správně umístěný lísteček je jeden bod. Kdo má nejvíc bodů, vítězí. Pro posuzování toho, zda ke smlouvě opravdu patří příslušná forma, se nepoužívá to, zda je možné v takové podobě smlouvu opravdu někde získat, ale to, zda je takový typ v takové formě platný. V případě, že jsou hráči 4 a méně, nejspíš stačí jedna kopie tabulky s lístečky, jinak přibližně platí, že na každé 4 hráče kopírujeme tabulku jednou.

  Potřebný čas: 25 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky: vytištěné lístečky (viz dále)

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:
  Na adrese www.rozumimefinancim.cz jsou k dispozici praktické materiály pro tuto hru.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova