Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Firmy a faktury

Stránka naposledy upravena 10:07, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl
  hráči se budou orientovat v informacích na faktuře, jak ji zaplatit příkazem
  z bankovního účtu, jak ji napsat
  Popis aktivity:

  Hráči se rozdělí do tří skupin – můžou se sami domluvit, losovat, tahat dřívko apod. Každá skupina představuje jednu firmu – tesařství, truhlářství, stavitelství. Dostanou vizitku své firmy (název, adresa, IČO, číslo účtu) a krátký soupis s instrukcemi. V instrukcích se dozví, co potřebují nakoupit:

  • Tesařství staví střechu a potřebují trámy, hřebíky, lepidlo.
  • Truhlářství vyrábí stůl a potřebují prkna, hřebíky a lepidlo.
  • Stavitelství staví dům a potřebují cihly, maltu a střešní krytinu.

  Ve vedlejší místnosti či na jiném místě je Velkoobchod s materiálem.

  Velkoobchod má v nabídce následující zboží (papírový lísteček s příslušným nápisem nalepený na kostičku): trámy, hřebíky, lepidla, prkna, cihly, malta, střešní krytina.

  Každá skupina má za úkol v něm postupně nakoupit všechny tři potřebné materiály pro svou činnost. Zástupce skupiny vždy přijde do velkoobchodu a objedná konkrétní materiál. Velkoobchod mu předá materiál a fakturu za něj. V tu chvíli musí skupina správně vyplnit příkaz k úhradě, kterým fakturu zaplatí. Když zaplatí první materiál, vydá se nakoupit další. Stejný proces pak proběhne ještě potřetí, s posledním potřebným materiálem.

  V další fázi obchodují skupiny mezi sebou. Jejich úkolem je napsat objednávku, přijmout objednávku od druhé skupiny, dodat zboží a vystavit fakturu.

  • Stavitelství si objednává střechu od tesařství.
  • Tesařství si objednává stůl od truhlářství.
  • Truhlářství si objednává dům (sklad) od stavitelství.

  Skupiny napíší objednávku (při tom využijí vizitek firem) a předají ji adresátovi. Samy obdrží objednávku na svůj výrobek. Ten vyrobí tak, že postaví tři kostičky materiálem na sebe do malé věže. Tuto věž pak musí neporušenou dopravit zákazníkovi. Pokud se jim to nepodaří, seberou popadané kostičky a zkouší to znovu. Ve chvíli, kdy dodají zboží, zbývá jim vystavit fakturu. Využijí údaje z objednávky a připraví ji, pak ji doručí objednateli. Mají k dispozici všechny potřebné údaje, až na cenu. Tu určí podle svých nákladů na materiál a přidají k tomu rozumný zisk. Sami zároveň dostanou fakturu za své objednané zboží a tu opět zaplatí příkazem k úhradě.

  Vždy, když je nějaký dokument (objednávka, faktura, příkaz k úhradě) hotový, tak ho organizátoři zkontrolují a případně vrátí k opravě. Snaží se vysvětlovat dopady, které by konkrétní chyba měla v realitě.

  Ve hře nejde o žádné soutěžení nebo o rychlost. Každá skupina má za úkol plnit všechny úkoly, až do té doby, co se splní správně.

  Potřebný čas: přibližně 20 min
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  instrukce pro firmy, vizitky firem, tužky a papíry, stavební kostky (9 ks – tři pro každou skupinu), papír (znázornění lepidla, malty apod.), papír s tečkami (znázornění hřebíčků), vytvořené faktury za nákup ve velkoobchodu, formuláře na vyplnění příkazu k platbě z b. ú., prázdné formuláře na faktury (pro každou skupinu 1, možná rezerva)

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  
   

  Námět: Jitka Schejbalová, Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Dr. E. Holuba, Holice

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova