Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Fantom v bance

Stránka naposledy upravena 13:53, 1 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl hráči si vyzkouší zadávání příkazů k úhradě
  Popis aktivity:

  Pro praktické seznámení se zadáváním příkazu k úhradě z účtu na účet si můžeme zahrát upravenou verzi klasické deskové hry Fantom staré Prahy.

  Popis herního plánu

  Na herním plánu (ke stažení viz odkaz) je plán města, na kterém jsou znázorněny jednotlivé bankovní pobočky. Ve hře je celkem 5 reálných bank a každá má na plánu několik svých poboček (počet poboček může být pro každou banku různý, celkově přibližně 30). Každá pobočka má u sebe číslo účtu. Jednotlivé bankovní pobočky jsou spojeny se sousedními pobočkami spojnicemi. Dole ve vysvětlivkách je ke každému logu banky uveden správný kód banky. Dále je na plánu budova označená jako „Bahamská banka“. Z ní je možné se přesunout do jakékoli jiné banky na plánu.

  Kromě plánu je potřeba ještě formulář příkazu k převodu na rozkopírování.

  Průběh hry

  Jeden z hráčů je bankovní fantom a přesouvá své zisky z nelegální činnosti z banky do banky, aby je policie nezachytila, neodhalila a hlavně nezabavila. Další 2 až 5 hráčů jsou policisté a snaží se peníze lokalizovat a zabavit. To se jim povede, pokud umístí svou figurku do stejné banky, ve které je v tuto chvíli fantom.

  Pohyb po plánu probíhá tak, že každý hráč se rozhodne, do které z poboček, které jsou propojeny s tou, ve které zrovna je, se přesune. To učiní tak, že vyplní příkaz k úhradě. Údaje získá z toho, co je uvedeno na plánu (čísla účtů jsou uvedena u každé pobočky, kód banky se zjistí z vysvětlivek, ostatní údaje je možné doplnit téměř libovolně). Policisté přesouvají své figurky veřejně, stejně tak své příkazy k úhradě odevzdávají tak, že je na ně vidět. Fantom své příkazy odevzdává lícem dolů. Figurku pak umístí do příslušné pobočky jen každý pátý tah. Každý pátý tah také odhalí své příkazy za předchozí tahy, takže je zpětně vidět, jak se pohyboval. Každý z hráčů také musí za převody mezi bankami platit. Na začátku má každý před sebou lísteček s 36 čárkami. Za přesun mezi pobočkami stejné banky si škrtne jednu čárku, za přesun mezi pobočkami různých bank dvě čárky. Toto škrtání provádí veřejně i fantom. Když komukoli dojdou čárky, hra končí a fantom vítězí.

  Potřebný čas: asi 30–60 min
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  herní plán (viz odkaz), příkazy k úhradě pro hráče (větší množství – možno nakopírovat z pracovního sešitu nebo vyzvednout v libovolné bance), figurka pro každého hráče, papírek na čárkování a škrtání „poplatků“, tužka pro každého účastníka

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: http://www.skauting.cz/casopisy/download/Priloha_Fantom.pdf
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova