Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Cenové zemětřesení

Stránka naposledy upravena 08:38, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl hráči si prověří svou orientaci v běžných spotřebitelských cenách
  Popis aktivity:

  V obchodě se po zemětřesení rozsypaly cenovky a názvy zboží, udělejte znovu pořádek v regálech.

  Soutěží proti sobě skupiny. Po okolí jsou poschovávané kartičky s názvy zboží a cenami zboží, pokud naleznou nějaký název zboží, běží na místo, kde jsou vystavené obrázky zboží, zde správně přiřadí název zboží k obrázku a vystaví si ho do svého „regálu“ (na vyhrazené místo). Až je všechno zboží rozebráno nebo po uplynutí vhodného časového intervalu nastává další kolo, kdy se zboží přiřazují ceny.

  Přiřazování cen probíhá tak, že skupiny se opět rozeběhnou po okolí a sníží se získat cenovky, které by seděly k jejich zboží. Každý hráč se může zmocnit jedné cenovky, donést ji ke svému „regálu“ a vydat se pro další. Ve chvíli, kdy jsou všechny cenovky rozebrány, mají skupiny čas přiřadit získané cenovky ke konkrétnímu zboží. Při tom mohou skupiny mezi sebou cenovky vyměňovat, pokud se domluví. Pokud nemá skupina vhodnou cenovku k nějakému zboží a nedaří se ji vyměnit za jinou, přiřadí ke zboží nějakou jinou, nejbližší vhodnější cenovku. V takovém případě, ale ještě musí vymyslet zdůvodnění, za jakých okolností by ta cena mohla být taková a proč.

  V závěrečné fázi skupiny představí svoje zboží, odprezentují ceny a jejich zdůvodnění. Můžeme vyhodnotit úspěch skupin podle toho, kolik cen mají správně přiřazených anebo dobře zdůvodněných.

  Potřebný čas: 30 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  kartičky s obrázky zboží, názvy zboží a cenami zboží (těch musí být alespoň dvakrát tolik co názvů zboží)

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  

  Námět: Petr Vomáčka, Junák, Středisko Radobýl Litoměřice

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova