Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Černý trh

Stránka naposledy upravena 10:14, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl
  hráči zkusí využívat rozdílů v cenách a vyzkouší si i rizika a naopak výhody spojené s prodejem nelegálního zboží
  Popis aktivity:

  Na začátek je zapotřebí určit z vedoucích několik kupců (obchodníků) a dva policisty. Kupci se rozmístí v předem domluvené oblasti a na viditelné místo, okolo sebe si připevní tabule (papíry) s názvy surovin a potravin s cenou za koupi i prodej. Prodejci stejného zboží by měli mít ceny odlišné, jeden by pak měl mít prodejní cenu výjimečně nízkou a jiný zase kupní cenu příliš vysokou a naopak, aby rozdíly umožňovali hráčům zisk. Každému kupci je také přidělena jedna propiska.

  Nejvhodnější terén, kde se tato hra může hrát, je nepřehledný les s hodně nerovným terénem popřípadě jiná plocha, kde se dá lehce schovat. Kupci by od sebe měli být vzdálení tak, aby ze stanoviště jednoho kupce byl vidět maximálně jeden další. Jeden kupec by měl být vidět i z místa, odkud hráči začínají hru.

  Na začátku, je každému hráči přidělen 1 papír s kolonkami, který si podepíší. V průběhu hry pak hráči nemají k dispozici žádné psací potřeby. Po domluvě je všem přiděleno stejné množství peněz. Tato hodnota je každému ihned zapsána do jeho hracího papíru a dále s ní můžou operovat. Hráči jsou také obeznámeni s maximálním množstvím nakupovaného a přepravovaného zboží. Pokud nakoupí nebo budou mít u sebe v jednom okamžiku více, než je tento limit a budou přistiženi policisty, bude jim zboží zabaveno.

  Úkolem hráče je najít nějakého kupce, a pokud má dostatek financí, koupit si od něj nějaké suroviny. Poté musí najít jiného kupce a své zboží mu prodat. Nikdy nesmí prodávat právě koupené zboží stejnému kupci, musí však vždy prodávat najednou veškeré zboží stejného druhu. Při prodeji zboží není zakázáno smlouvat. Za obdržené peníze znovu kupují a prodávají. Pro zpestření hry jsou do zboží přidány například nekolkované cigarety a alkohol, bomby, zbraně, drogy aj. (vše záleží na fantazii). Tyto nelegální produkty jsou dražší, jejich prodejní cena je však extra vysoká a nabízejí tedy rychlé zisky. Všechny druhy nelegálního zboží by měli být jasně označeny, aby bylo zřejmé, že jsou nelegální. Nákup u obchodníka probíhá tak, že hráč obchodníkovy řekne, co chce, obchodník mu do tabulky peněz zapíše příslušný výdaj (při tom kontroluje, zda na to hráč má) a do tabulky zboží připíše příslušné zboží. Stejným způsobem probíhá i prodej.

  Během hry se mezi hráče zapojí i policisté. Ti chodí po celém hracím území a mohou kteréhokoliv hráče prověřit. Prověřují hráčovu tabulku zboží a zjišťují:

  • Zda má u sebe aktuálně více zboží než je limit
  • Zda u sebe právě teď nemá nelegální zboží

  Pokud něco z toho objeví, policista posoudí závažnost prohřešku a podle toho zabaví jen nelegální zboží, případně to nad limit anebo vše, co má hráč u sebe. Ve zvlášť závažných případech mohou udělit i peněžní pokutu. Samozřejmě, že policisté by podle přehledu zboží mohli snadno zjistit i to, zda měl u sebe hráč někdy v minulosti nelegální zboží a zda někdy v minulosti nepřekročil povolené množství zboží. To se však nepovažuje za dostatečný důkaz a policisté v takovém případě trest neudělují. Nebrání jim to ale se na takového hráče více zaměřit a častěji ho kontrolovat. Jestliže hráč přijde o všechny peníze, může jich malé množství znovu získat u některého z kupců, avšak za malý úkol (dřepy, kliky, …)

  Po určité době by si měli hráči zapamatovat polohy kupců s výhodnými cenami. Dá se očekávat, že postupně budou stále více hazardovat, kupovat dražší a nelegální zboží v jakémkoliv množství, překračovat limity a podobně.

  Hra končí až po uplynutí předem daného časového limitu. Vyhodnotíme, kdo nejvíce vydělal.

  V diskusi po hře může být zajímavé položit třeba tyto otázky:

  • Vyplatilo se obchodovat s nelegálním zbožím?
  • Obchodovali byste s nelegálním zbožím, kdyby ve hře bylo více nebo naopak méně policistů?
  • Jaké legální zboží (a kde) nabízelo největší zisky?
  Potřebný čas: 120 minut a déle
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  papíry s kolonkami koupě a prodej pro každého hráče, propiska pro každého obchodníka, tabule s názvy surovin a potravin s cenou za koupi i prodej – pro každého obchodníka jiná, připínáčky či izolepa

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:
  Na adrese www.rozumimefinancim.cz jsou k dispozici praktické materiály pro tuto hru.

  Autor: Anna Matúšů, Junák, středisko Pagoda Nový Jičín

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova