Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pexeso

Stránka naposledy upravena 21:04, 11 Led 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Vnořená kopie STRÁNKY

  Cíl:
  Procvičení učiva, zopakování pojmů, slovní zásoby
  Popis aktivity: Dvojice nebo menší skupinka žáků (3 - 4) dostane sadu karet. Za úkol mají najít správné dvojice (nebo trojice v případě trixesa).
  Varianty:
  • karty jsou otočeny lícovou stranou nahoru (lehčí)
  • žáci hledají současně
  • žáci se v hledání střídají
  • karty jsou otočeny lícovou stranou dolů (těžší varianta, při které se trénuje i paměť
  Potřebný čas: 20 minut (závisí na počtu dvojic karet, počtu dětí ve skupině a variantě hry)
  Doporučený věk: 6 - 15 let
  Potřebné pomůcky: Sada dvojic (trojic) karet

     

  Využito v předmětu: Český jazyk a literatura
  Vazby na RVP: Výstupy:
  •  porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
  • rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
  Klíčové kompetence:

  Vzdělávací oblasti:
  Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory:
  Český jazyk a litaratura
  Průřezová témata:
  OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy: http://dum.rvp.cz/materialy/karetni-...rotiklady.html

  http://dum.rvp.cz/materialy/svetovi-...e-versich.html
  http://dum.rvp.cz/materialy/cesti-sp...versich-2.html

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova