Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Tichá hra v kruhu

Stránka naposledy upravena 19:54, 28 Dub 2012 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl prcvičení abecedního řazení písmen
  Popis aktivity:
  1. fáze hry
  Děti si stoupnou do kruhu a každý dostane jednu nebo dvě karty s abecedou. Začíná žák s písmenem A - zvedne kartu a výrazně řekne "A". Kartu nechá nahoře, dokud se neozve následující hláska, tj. B. I tento žák kartu zvedne a čeká, dokud se neozve následující hláska. Hra končí, když jsou všechny hlásky abecedy odříkány, tj. hláskou Z.
  Změna karet
  Žáci položí karty na zem, natočí se zvoleným směrem (např. vlevo) a začneme společně odříkávat básničku nebo zpívat písničku (vhodná je třeba říkanka o abecedě). Přotim kráčí do kruhu kolem karet. Po odříkání básničky se všichni zastaví a zvednou karty, u kterých zrovna stojí.
  2. fáze hry
  Hra postupuje stejně jako v předchozí verzi, pouze beze slov. Žák, který je na ředě, kartu pouze zvedne a rozhlíží se, dokud neuvidí zvednutou kartu s následujícím písmenem. Pak může teprve kartu dát dolů. Hra pokračuje až do konce abecedy.
  Potřebný čas: 10 - 15 minut
  Doporučený věk: 7 - 9
  Potřebné pomůcky: karty s abecedou v dostatečné velikosti (někteří žáci mají i dvě karty)

   

  Využito v předmětu: český jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova