Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Partička

Stránka naposledy upravena 20:43, 28 Dub 2012 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl upevnění abecedního řazení písmen, rozvoj slovní zásoby
  Popis aktivity:

  Dvojice před tabulí vede rozhovor ve větách, které vždy začínají písmenem následujícím v abecedě.

  Ukázka na http://www.hranostaj.cz/hra1584

  Potřebný čas: 10 - 15 minut
  Doporučený věk: 9 - 12
  Potřebné pomůcky:  

   

  Využito v předmětu: český jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • abeceda