Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Přebíjená

Stránka naposledy upravena 20:07, 28 Dub 2012 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl procvičování abecedního řazení
  Popis aktivity: Každý z dvojice žáků má jinou barvu kartiček (pouze část abecedy, bylo by moc složité - oba stejnou část!). Hraje se stejně, jako přebíjená s kartami - každý vyloží náhodnou kartičku, které písmeno je dál od písmene A, to je větší. Samohláska je trumf – vyhrává vždy.
  Potřebný čas: 10 - 15 minut
  Doporučený věk: 8 - 9
  Potřebné pomůcky: kartičky s částí abecedy

   

  Využito v předmětu: český jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • abeceda
  • kartičky