Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

AZ kvíz

Stránka naposledy upravena 10:17, 8 Bře 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Vnořená kopie STRÁNKY

  Cíl:  Nácvik libovolných početních operací
  Popis aktivity:  Dvojice žáků dostane prázdný blanket - bez čísel.
  První z dvojice (sedící vpravo) si vezme např. červenou pastelku, druhý z dvojice (sedící vlevo) zelenou pastelku. Učitel zadá příklad pro "červené". Žák zapíše výsledek do libovolného políčka blanketu. Po chvilce uč. řekne správnou odpověď. Pokud má "červený" dobře, zabarví si políčko. Pokud má špatně, zabarví si ono políčko soused. Uč. položí otázku pro "zelené".... Takto se střídají, dokud se jednomu z dvojice nepodaří spojit všechny strany trojúhelníku. Nenáročné na čas, na přípravu... Děti to baví:-)
  Potřebný čas:  
  Doporučený věk:  Pro ZŠ, 1.-5. ročník
  Potřebné pomůcky:  Viz příloha.

   Použit námět a zpracování Ireny Pekárkové

  Využito v předmětu:  Lze využít i v českém jazyce, např. doplňování i/y.
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • dovednosti s jednoduchými čísly, evidence výsledků
  Klíčové kompetence:
  Schopnost rozhodování,  reakce na měnící se situaci
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  Odkazy: Článek s popisem a náměty na otázky: http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/3033/AZ-KVIZ.html/   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova