Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

WebQuest

Stránka naposledy upravena 18:19, 12 Kvě 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Toto heslo je rozpracované. Prosíme, pomozte nám je doplnit a zpřesnit citací odborné literatury.

  - metoda orientovaná na studenta formou inovativního způsobu konstruktivního uplatnění vzdělávacích technologií ve výukovém procesu. Jedná se vlastně o učitelem připravenou aktivitu nebo lekci komplexně podporující samostatnou práci žáků, která ve všech fázích plně využívá technické prostředky - zvláště internet. WebQuest je ve své podstatě teoreticky propracovaným systémem vhodně strukturovaného zadání práce pro žáky. Pojem jako takový vznikl v polovině 90. let 20. st. v USA.

  Teoreticky by lekce mající strukturu WebQuestu měla obsahovat následující části:
   
  Popis
  Upoutání zájmu žáků, pomoc orientovat se v problematice, formulace základní výzkumné otázky či problému.
  Úkol
  Popis toho, co se bude dělat, včetně cílů, k nimž se má řešením dospět.
  Postup
  Popis toho, jak se má při práci postupovat (často odlišné pro různé role u týmového úkolu).
  Zdroje informací
  Odkazy na doporučené materiály většinou dostupné na internetu (může být též součástí postupu).
  Hodnocení
  Metodicky velmi důležitá složka WebQuestu, v níž autor popíše způsob budoucího hodnocení výsledků a žák má možnost si dopředu představit, co se od něj konkrétně žádá.
  Závěr
  Shrnutí cílů, zafixování nových zkušeností, podněty k hlubšímu zamyšlení a možnému dalšímu studiu.
  Metodické pokyny
  Doporučení autora WebQuestu určená kolegům učitelům implementujícím zadání ve své výuce.

   

  Klíčová slova
  • technologie
  • vzdělávání