Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Ukázka lekce

Stránka naposledy upravena 10:46, 12 Kvě 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Vnořená kopie STRÁNKY


  1. lekce MDS – píseň Pec nám spadla 
  Bohunka Trelová 
   
  ZAHÁJENÍ 
  • Děti sedí v kruhu, posílají si míč. Po uchopení se představí a řeknou, komu jej posílají dál. Př. „Já jsem Alenka a míč posílám Honzovi“.
  • Stoj ve dvojicích proti sobě, zdravíme se podáním pravé ruky, potom levé. Sáhneme si vzájemně na pravé (levé) rameno, pohladíme se loktem, nohou, kolenem.
  • Sed do kruhu, rozhovor  o životě kdysi dávno, vařilo se na peci postavené z kachlů, stavba  pece na ploše z barevných kostek různých geometrických tvarů, které představují kachle, procvičení barev, tvarů.   
  • Poslech reprodukované písně,  rozbor textu, slova v písni – jakou hlásku slyšíš na začátku slova, rytmizace slov , co se v písni stalo, kdo pec opravil.                                                                                   
  POHYB
  • Chůze po kruhu za poslechu písně, vytleskávání rytmu.
  • Dřep – malá pec, chůze v dřepu.
  • Chůze po špičkách se vzpažením – hodně vysoká pec.
  • Předvedeme středně velkou pec, menší, než ta, kterou jsme naposledy předváděli.
  • Bác – pec spadla, předvedení.
  PÍSEŇ A POHYB 
  • Přechod do kruhu, kde má každé dítě nachystánu podložku. Sed na zemi. Pec spadla, rozbouráme naši pec postavenou z kostek. Každé dítě si vybere čtyři stejné kostky – kachle a položí je na podložku.
  • Zpěv písně, tleskání.
  • Vyťukávání rytmu kamínkem (papírovou roličkou, kladivem, …)do kostek před sebou.
  • Ťukání kostkami o sebe, do podložky.
  • Přechod ke stolům, práce s plněnými pytlíky – údery pěstmi oběma rukama, pak střídavě pravou – levou, ťukání prsty obou rukou, nejdříve ukazováčkem, pak prostředníčkem atd. Oběma rukama současně.
   
  PÍSEŇ – POHYB – GRAFICKÉ PŘEDVEDENÍ
  • Přechod k podložkám, místo kostek předloženy grafické listy. Děti popíší, co je na něm nakresleno, spočítají tečky, ukážou počet na prstech.
  • Zpěv písně, ťukání prstem do podložky, pak prstem na pracovním listu.
  • Záznamy v rytmu reprodukované písně, doprovázíme zpěvem.
   
  ZÁVĚR 
  • Zhodnocení lekce, co se mi líbilo, co se nedařilo, pochvala za snahu.
  • Rozloučení podáním ruky a vzájemným pohlazením.

   

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova