Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Gramotnosti

Stránka naposledy upravena 19:29, 9 Srp 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
 • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.
 • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.

Garantovany-obsah.png


Toto heslo bylo vytvořeno Lucií Slejškovou.
Zapojte se do diskuze vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu Diskuze.

 

Obsah stránky:

Výklad hesla:

Chápání pojmu gramotnosti (v angličtině literacy) prošlo vcelku bouřlivým vývojem.

V dobách starého Říma se pod označením „litteratus" mínil člověk „studovaný". Ve středověku se užíval pro člověka, který dokázal v latině číst, ačkoli vzhledem k úpadku vzdělanosti v Evropě se již ve 13. století užíval pro každého, kdo znal z latiny jakékoli minimum. Po období reformace se přesunulo chápání gramotnosti na dovednost číst a psát v jakémkoli jazyce (viz Košťálová, 2008).

V současné době se tento pojem vnímá mnohem šířeji a označuje se jako funkční gramotnost. Proměna chápání pojmu je dána tím, že termín gramotnost vyjadřuje požadavky společnosti na kompetentnost jedince a tyto požadavky se v proměnách času mění. Za funkční gramotnost je považována schopnost člověka aktivně participovat na světě informací.

Obsahem pojmu funkční gramotnost a mapováním její úrovně u obyvatel se zabývaly v nedávné době dva výzkumy. V první vlně v letech 1994-1996 výzkum IALS (International Adult Literacy Lifeskills), který mapoval úroveň funkční gramotnosti v několika zemích OECD včetně České Republiky. Ve druhé vlně na něj navázal v letech 1997-1998 výzkum SIALS (Second International Adult Literacy Survay) (viz www.piaac.cz).

Oba výzkumy chápou funkční gramotnost jako spojení těchto dimenzí

 • literární gramotnost,
 • dokumentová gramotnost,
 • numerická gramotnost.

V současné době se v souvislost se vzděláváním žáků a s celoživotním učením hovoří o řadě složek funkční gramotnosti. Tradičně se již měří v mezinárodních výzkumech (PISA, TIMSS, PIRLS) gramotnost čtenářská, matematická, přírodovědná, dále se identifikuje gramotnost počítačová, jazyková, finanční... Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku uveřejněná v roce 2003 (materiál české vlády) dokonce definuje gramotnost občanskou, ekonomickou nebo gramotnost pro udržitelnost rozvoje. S tím, jak se mění požadavky společnosti na kompetentnost občanů, je pravděpodobné, že se okruh gramotností bude proměňovat.

"Kdybychom chtěli nalézt odpověď na otázku: Kdy člověk získává funkční gramotnost?, museli bychom říci, že přesně stanovit věk jedince, v němž má být funkčně gramotný asi nelze, neboť se jedná o proces dlouhodobý. Dítě zvládá základy čtení a psaní již po půl roce základní školní docházky, orientovat se funkčně v textu ovšem trvá mnohem déle. Doležalová však uvádí, že "po ukončení základní školy v 15 letech by měla být u jedinců utvořena taková kvalita funkční gramotnosti (...), která umožňuje plnit úkoly denního života" (viz verejna-sprava-kr-moravskoslezsky.cz, 2008).

Použité zdroje a literatura:

 Doporučená literatura a odkazy

 • DOBROVSKÁ, M., LANDOVÁ, H., TICHÁ, L. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Praha: 2004.
 • DOLEŽALOVÁ, J. Funkční gramotnost – proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus 2005. ISBN 80-7041-115-5.
 • KOUCKÝ, J., KOVAŘOVIC, J., PALEČOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. Učení pro život - Výsledky výzkumu OECD PISA 2003. Praha: MŠMT, ÚIV a SVP ÚVRŠ PedF UK 2004.
 • KRAMPLOVÁ, I., PALEČKOVÁ, J. a kol. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Praha: ÚIV 2007.
 • MATĚJŮ, P. Funkční gramotnost dospělých. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky 1998.
 • PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. Učení pro zítřek - Výsledky výzkumu OECD PISA 2003. Praha: ÚIV 2005.
 • POTUŽNÍKOVÁ, E. Jak (se) učí číst. Praha: ÚIV 2005.
 • STRAKOVÁ, J. a kol. Vědomosti a dovednosti pro život. Praha: ÚIV 2002.
 • Výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech 1995 - 2000. Praha: ÚIV 2002.
 • VÚP. Metodický portál, Články: „Iniciativy ve vzdělávání - Internetové kluby ČH@VE“ [online]. 04. 09. 2006.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/856/...LUBY-CHVE.html>.
 • JAKEŠ, Petr. Metodický portál, Články: „Rozvíjení finanční gramotnosti u žáků ve výuce“ [online]. 22. 10. 2008.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2697...-VE-VYUCE.html>.
 • NASKE, Petr. Metodický portál, Články: „Počítačová gramotnost v základních školách“ [online]. 27. 07. 2007.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1534...H-SKOLACH.html>.
 • PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Metodický portál, Články: „Čtenářská gramotnost, klíčové kompetence a současné cíle vzdělávání“ [online]. 18. 01. 2006.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/447/...ZDELAVANI.html>.
 • HORSKÁ, Viola. Metodický portál, Články: „Příručka pro učitele k rozvíjení finanční gramotnosti žáků“ [online]. 04. 10. 2008.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2674...OSTI-ZAKU.html>.
 • PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Metodický portál, Články: „Čtenářská gramotnost a výukové aktivity v českých školách“ [online]. 18. 01. 2006.[cit.09. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/449/...H-SKOLACH.html>.
 • http://www.pisa.oecd.org/
 • http://www.timss.org/
 • http://www.uiv.cz/rubrika/330 - PISA
 • http://www.uiv.cz/rubrika/422 - TIMSS
 • http://www.uiv.cz/rubrika/246 – PIRLS
 • Souhrnné informace o gramotnostech v modulu Digifolio
Klíčová slova
 • finanční gramotnost
 • funkční gramotnost
 • kompetence
 • literacy
 • počítačová gramotnost
 • čtenářská gramotnost