Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Animoterapie

Stránka naposledy upravena 11:01, 20 Říj 2011 uživatelem Pavlína Hublová

  Toto heslo bylo založeno Lucií Knotovou.

  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

   


  Výklad hesla:

  Mezi terapiemi praktikovanými ve speciálně pedagogické praxi zaujímá svým způsobem výjimečné postavení terapie s účastí zvířete- tzv. zooterapie či animoterapie. Výjimečnost těchto terapií lze vysvětlit právě terapeutickým prostředkem, kterým je tady kromě člověka jiný živý tvor. (Valenta a Müller,2007,s.130)

  Animoterapie patří k psychoterapeutickým metodám, které jsou v poslední době stále častěji uplatňovány při výchově a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. Animoterapií označujeme terapii prostřednictvím zvířat, nejčastěji psa nebo koně. Často používaná je i kočka, ta ale není vždy vstřícná, což může citlivého klienta bolestně zasáhnout. (Müller a kol.,2007,s.279)

  Dalšími hojně používanými zvířaty, která se dají poměrně dobře ochočit,  jsou hlodavci-  myšky, morčata, křečci, králíčci. Mezi další zvířata zajímavá zejména k pozorování patří želvy, hadi, rybičky nebo různí exotičtí obojživelníci a plazi. (Müller a kol.,2007,s.279)

  Působení zvířete na člověka

  Zvíře má tu schopnost vyvolat v člověku silné emoce. Zvířata mohou napomáhat psychické stimulaci, rozvoji sociální komunikace či mohou uspokojovat potřeby bezpečí a jistoty. Prostřednictvím zvířete se snadněji navozuje terapeutický vztah s klienty, kteří jsou uzavření do sebe. Tito klienti se dokáží naučit vyjadřovat své emoce, radost,  těšení se na přítomnost zvířete, apod. Zvířata pomáhají prožívat pocity emoionálního uspokojení a naplnění jak u lidí zdravých, tak u lidí zdravotně postižených.(Müller a kol.,2007,s.279; Valenta a Müller,2007,s.131)

  Zvíře motivuje například k nácviku mluvení- volání na zvíře, dávání povelů, a dále k nácviku jemné motoriky- zvláště u děti s MO - hlazení a krmení zvířete. Kontakt se zvířetem rozvíjí fantazii, poskytuje vděčné téma k rozhovorům a mnohdy slouží jako námět k výtvarným aktivitám. Přátelské zvíře přináší pocit pohody, uvolnění a pozitivně ovlivňuje vnímání stresu. (Müller a kol.,2007,279)

  Použité zdroje a literatura

  • MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice.Univerzita palackého v Olomouci, 2007.s.279.ISBN: 80-244-1075-3.
  • VALENTA,M. a MÜLLER, O. Psychopedie.Parta, 2007.s.130.ISBN: 978-80-7320-099-2.
  Klíčová slova
  • animoterapie
  • terapie
  • terapie s účastí zvířete
  • zooterapie