Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Další doporučená literatura a odkazy

Stránka naposledy upravena 14:44, 26 Dub 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky
  Literatura:
  • STARÁ, J. Výchova k demokratickému občanství, IN: SPILKOVÁ, V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. s. 225 – 243.
  • Základy demokracie. Učebnice pro 4.-6. ročník ZŠ. Praha: Triton.
  • KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, s.200 -

  k dalším diskusním technikám:

  • Čechová, B. a kol. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. www.scio.cz, s.r.o. Praha 2006
  • PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998.

  Odkazy:

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova