Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Doporučená literatura a odkazy

Stránka naposledy upravena 13:48, 12 Kvě 2010 uživatelem David Pokorný
  Obsah
  Žádné titulky
  Literatura:
  • KALHOUS, Z. OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.       
  • KELLOUGH, R.D., ROBERTS, P.A. A Ressource Guide for elementary school teaching. Planning for Competence. New Persey: Macmillan College Publishing Copany, 1998.
  • PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998.
  • STARÁ, Jana. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Distanční text. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. 32 s.
  • STARÝ, K. Možnosti využití revidované Bloomovy taxonomie v praxi. Komenský, roč. 129, č.5, s. 22-26.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova