Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Doporučená literatura a odkazy

Stránka naposledy upravena 13:12, 9 Dub 2010 uživatelem David Pokorný
  • Nemáte oprávnění k zobrazení této stránky - prosím zkuste se přihásit.
Obsah
Žádné titulky
Literatura:
  • DYNNENSON, T. L.; GROSS, R. E. Citizenship Education and the Social Studies. Which Is Which? In The Social Studies, 1992, vol.73, p.229 – 234.
  • STARÁ, J.Výchova k demokratickému občanství, IN: SPILKOVÁ, V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. s. 225 – 243.
  • EURYDICE. Citizenship Education at School in Europe. 2005, Eurydice.
  • STARÁ, J. Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. Praha 2004. 64 s. ISBN 80-7290-162-1
  • ŠRUBAŘOVÁ, K. Průřezová témata v kurikulu primární školy. Diplomová práce. Vedoucí: J.Stará. Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta. Praha 2008.
  • ŠTĚPKA, Z. Výchova k demokratickému občanství. Diplomová práce. Vedoucí: J.Stará. Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta. Praha 2010.
Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova