Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Doporučená literatura a odkazy ke studiu

Stránka naposledy upravena 12:50, 12 Kvě 2010 uživatelem David Pokorný
  Obsah
  1. 1. Literatura
  2. 2. Odkazy

  Literatura

  • DOSTÁL, J. – MACHÁČKOVÁ, P. School web (Skolni web). In Trendy ve vzdelavani. Olomouc, EU: Votobia, 2006. s. 210 - 214. ISBN 80-7220-260-X.
  • MARES, J.  LUKAS, J.  Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí  ORBIS SCHOLAE, 2009, roč. 3, č. 1, s. 63-78, ISSN 1802-4637. Dostupné z WWW: <http://www.orbisscholae.cz/archiv/2009_01.pdf#page=63>.
  • NEUMAJER, O. Budujeme školní web. Brno : CP Books, 2005. ISBN 80-251-0612-8.
  • NEUMAJER, Ondřej. Webové stránky škol v roce 2009. Ředitel školy.cz [online]. 12.10.2009,  [cit. 2010-04-28]. Dostupný z WWW: <http://reditelskoly.cz/show.asp?id=808>.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova