Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Doporučená literatura a odkazy

Stránka naposledy upravena 11:22, 28 Led 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  • DOBROVSKÁ, M., LANDOVÁ, H., TICHÁ, L.: Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Praha, 2004.
  • DOLEŽALOVÁ, J. Funkční gramotnost – proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-115-5.
  • KOUCKÝ, J., KOVAŘOVIC, J., PALEČOVÁ, J., TOMÁŠEK, V.: Učení pro život - Výsledky výzkumu OECD PISA 2003. Praha: MŠMT, ÚIV a SVP ÚVRŠ PedF UK, 2004.
  • KRAMPLOVÁ, I., PALEČKOVÁ, J. a kol.: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Praha: ÚIV, 2007.
  • MATĚJŮ, P. Funkční gramotnost dospělých. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998.
  • PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V.: Učení pro zítřek - Výsledky výzkumu OECD PISA 2003. Praha: ÚIV, 2005.
  • POTUŽNÍKOVÁ, E.: Jak (se) učí číst. Praha: ÚIV, 2005.
  • STRAKOVÁ, J. a kol.: Vědomosti a dovednosti pro život. Praha: ÚIV, 2002.
  • Výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech 1995 - 2000. Praha> ÚIV, 2002.

  Další odkazy:

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova