Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Diferencovaná výuka

Stránka naposledy upravena 19:42, 23 Črvn 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo vytvořeno Hanou Kasíkovou, Garantovany-obsah.png
  Zahajte diskuzi vložením komentáře pod stránkou nebo v modulu diskuze.

  Výuka, která zajišťuje, aby se všichni žáci optimálně učili (dosáhli svého maxima), navzdory svým
  odlišnostem , tedy spíše s využitím své odlišnosti (Kasíková, Straková, 2011)

  Možnosti dosažení optimálních výsledků za pomoci (Tomlinson, 1999, Kasíková, Valenta,1994)

  • typu úkolu (množství, typ šířka a hloubka úkolu), různými zdroji k učení (různorodé texty, PC učební programy aj.)
  • přiděleného času na úkol
  • způsobu vedení výuky (propojení se stylem učení žáka – např. vizuálním, auditivním,
  • kinestetickým, využití kooperativních strategii)
  • personální organizace (týmová výuka učitelů, pomoc asistentů)
  • různorodé zpětné vazby pro žáky

  V diferencované výuce je důležité:

  • poskytnout možnost práce žákům v různorodých skupinách (bránit se rigidnímu zařazení dětí do vzdělávacích skupin podle výkonu či inteligenčních kritérií)
  • učit žáky postupně vyjadřovat a realizovat své diferencované vzdělávací potřeby (Vališová,Kasíková 2007, 2011)

  Použité zdroje a literatura:

  • KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Reformu dělá učitel aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování. Praha: STD, 1994. ISBN:80-901660-0-8
  • KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds). Diverzita a diferenciace v základní škole. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011.
  • TOMLINSON, C. A. The differentiateed Classroom : responding to the needs of all learners. New Persey: Pearson education, 1999.
  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. 402 s. ISBN: 978-80-247-1734-0
  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2011. 456 s. ISBN: 978-80-247-3357-9
  Klíčová slova
  • Diferencovaná výuka
  • výuka