Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

EXPERTNÍ SKUPINY

Stránka naposledy upravena 19:00, 9 Kvě 2013 uživatelem Dagmar_Kudrnáčová
  Obsah
  1. 1. Výklad hesla
  2. 2.  
  Toto heslo bylo založeno PhDr. Vladimírou Neužilovou a PaeDr. Marií Pavlovskou, Ph.D. 
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Metoda:

  EXPERTNÍ SKUPINY

  Cíl metody:

   

  • zpracovat obsah textu
  • vytvořit myšlenkovou strukturu textu
  • interpretovat text
  • aktivně naslouchat
  • spolupracovat ve skupině

  Postup:

   

  1. Vyučující rozdělí třídu do skupin po 4 žácích (mateřské skupiny).
  2. Každá skupina označí své členy ABCD. Každému členu skupiny je přidělen jeden text ABCD, který dohromady tvoří smysluplný celek.
  3. Žáci přecházejí do expertních skupin podle označení.Vznikají skupiny ABCD (expertní). Každá expertní skupina je zaměřená na 1 téma.
  4. Členové těchto nových – expertních skupin společně nastudují zadané téma, připraví se tak, aby látku mohli naučit ostatní spolužáky v domovské skupině. Vyučující zadá žákům pracovní postup – způsob nastudování a zápisu. Vyspělí žáci o postupu zvládnutí učiva a zápisu rozhodují ve skupině samostatně.
  5. Každý člen studijní skupiny se vrátí do původní – mateřské skupiny a tam ostatní seznámí s problematikou, kterou nastudoval.
  6. V domovských skupinách se setkávají experti ABCD, celá domovská skupina je tak s problematikou obeznámena.
  7. Skupiny prezentují znalosti celé problematiky ústně nebo písemně.

  Využití metody:

   

  • Zvládnutí rozsáhlejšího učebního textu.
  • Porozumění obsahu a strukturovaný zápis.
  • Spolupráce ve skupině.
  • Prezentace zvládnutého učiva.
  • Shrnutí, opakování, rozšiřování učiva.

  Klady

   

   

   

   

  Zápory:

   

  Spoluprací ve skupině všichni žáci textu porozumějí.

  Všichni žáci vytvářejí strukturu textu /osnova, myšlenková mapa/

  Všichni žáci text interpretují a vysvětlují svým spolužákům.

  Všichni žáci text prezentují výsledek práce.

  Žáci pociťují zodpovědnost, jsou aktivní.

  • Náročnost na přípravu učitele.
  • Časová náročnost, větší hluk a pohyb ve třídě. Při nepřiměřeně náročném textu mu žáci sami neporozumějí.

  Předmět:

  Ročník:

  Časová nároč.:

  Všechny předměty

  1.-9.

  20-40 minut

  Poznámka:

  Pracovní list vyjde jako článek

  Český jazyk 8. ročník, komunikační a slohová výchova

   

  Klíčová slova
  • Aktivizační metody
  • Aktivizující metody ve vyučování
  • Skupinová výuka
  • aktivizace