Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

72 jmen české historie

Stránka naposledy upravena 23:34, 18 Ún 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  72 jmen české historie - iVysilani České televizevideo.png

  Anotace

  Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze. V současné době jsou na stránkách ČT k dispozici tyto díly: Kosmas, Vincentius, Petr Žitavský, Václav II., Petr I. z Rožmberka, Karel IV., Beneš Krabice z Weitmile, Ondřej z Dubé, Tomáš Štítný ze Štítného, Křišťan z Prachatic, Jan Hus, Ctibor Tovačovský z Cimburka, Viktorin Kornel ze Všehrd, Řehoř Hrubý z Jelení, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Georgius (Jiří) Agricola, Sixt z Ottersdorfu, Pietro Andrea Matthioli, Jan Blahoslav, Tadeáš Hájek z Hájku, Pavel Kristián z Koldína, Martin Bacháček z Nauměřic, Daniel Adam z Veleslavína, Tycho de Brahe, Rudolf II., Adam Zalužanský ze Zalužan, Karel starší ze Žerotína, Jessenius, Johannes Kepler, Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Pavel Skála ze Zhoře, Pavel Stránský ze Zap, Jan Amos Komenský, Jan Marek Marci z Kronlandu, Bohuslav Balbín, Jakub Jan Václav Dobřenský z Černého Mostu, Tomáš Jan Pešina z Čechorodu, Jan František Beckovský, Prokop Diviš, Josef Stepling, Gelasius Dobner, Jan Tesánek. Délka jednoho dokumentu 13 minut.

  Zdroj

  www.ceskatelevize.cz

  Vyučovací předmět  Dějepis, Český jazyk, Fyzika, Přírodopis
  Vzdělávací oblast  Člověk a společnost, Člověk a kultura
  Průřezová témata  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova