Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Tanečky

Stránka naposledy upravena 15:03, 9 Pro 2012 uživatelem Pavlína Hublová

   

  Obsah stránky:

  JULIÁNKA

  Juli, Juliánko, klekni na kolínko,

  umývej se, utírej se, učesej se.

  Podepři si bočky, chyť se za vrkočky

  a vyber si z nás, koho ráda máš.

  MYŠKA TANEČNICE

  Měl jsem myšku tanečnici

  tancovala po světnici,

  byla černá i bílá, každému se líbila.

  Když jsem přišel ze dvorečka

  točila se do kolečka

  dupla tam a dupla sem

  mrskla fouskem pod nosem

  MALIČKÁ SU

  Maličká su, husy pasu,

  tancovala bych já až se třasu,

  tancovala bych já až se třasu.

  Třeba su já malušenká, přece mě má ráda

  má maměnka. Třeba su já jen maličká,

  tatíčkova su já holubička.

  ŠLA NANYNKA DO ZELÍ

  Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí,

  natrhala lupení, lupeníčka.

  Přišel za ní Pepíček, rozšlapal jí košíček,

  ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty to budeš platiti.

  CIB, CIB, CIBULENKA

  Cib, cib, cibulenka, mak, mak, makulenka,

  když jsem byla maličká,

  chovala mě matička

  a teď už jsem veliká,

  musím chovat Jeníka.

  STREJČEK NIMRA (Erben, Lada)

  Strejček Nimra koupil šimla za půl páta tolaru,

  přišel domů, popad ženu, tancoval s ní maděru.

  Ten náš Matěj vyšel na frej, šel si skrze kuchyni

  a vony ho celičkého děvečky tam polily.

  ARIZONA

  "Jedna a dva a tři a čtyři a pět a šest a sedm a osm a devět a deset a klobouk a hůl a chleba a

  sůl a Arizona. Dopředu dozadu na bok a zpět."

  Pochodujeme v řadě za sebou. Pravou ruku na hlavu (klobouk), pak ruku vedle sebe (hůl) …..

  Pravou nohou nákrok dopředu, dozadu doprava a přinožit. Celé opakujeme.

  PILKY (rozcvička)

  Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely, už sedláci vymlátili, už jsou prázdné stodoly.

  Až zas nové obilíčko na poli nám dozraje, naplníme stodolenky, kůlny, sýpky i stáje.

  Maminka klečí, dítě stojí, drží se za ruce. Pilky – přitahujeme k sobě střídavě pravou a levou

  ruku. Mlýnky – dítě obchází maminku dokolečka, ta ho stále drží za ruku. Vymlátili – držíme

  se za ruce a střídavě zvedáme levé a pravé nahoru a dolů. Stodoly – Dítě obchází maminku.

  Nové obilíčko – jdeme kroužek vpravo, naplníme – jdeme kroužek vlevo.

  NEŤUKEJ (nácvik dupání do rytmu)

  Neťukej, neťukej, naši ještě neležejí, neťukej, neťukej náš táta je divokej.

  Neťukej, neťukej, naši ještě neležejí, neťukej, neťukej naši ještě nešli spát.

  (Neťukej, neťukej, - dup, dup, dup, dup, dup, dup, naši ještě neležejí, - kolečko doprava,

  neťukej, neťukej – dup, dup, dup, dup, dup, dup, náš táta je divokej.- kolečko doleva.)

  JEDNA, DVĚ, TŘI, ČTYŘI, PĚT (nácvik kroků do strany)

  Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to Janku cos to sněd, brambory, pečený, byly málo maštěný.

  Dva kroky vpravo, dva kroky vlevo, jeden krok vpravo, jeden krok vlevo, otočka na místě.

  MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA (mazurka)

  Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě. Dej mi babko jedno jabko, budeme mít stejně.

  Měl dědoušek měl kožíšek a babička jupku. Pojď dědoušku na mazurku já si s tebou dupnu.

  Matka stojí za dítětem a drží se nahoře za ruce.

  (Měla babka – úkrok vpravo, čtyři jabka - úkrok vpravo, a dědoušek – úkrok vlevo, jen dvě –

  úkrok vlevo. Dej mi babko – podíváme se na sebe vlevo, jedno jabko– podíváme se na sebe

  vpravo, budeme mít - podíváme se na sebe vlevo, stejně - podíváme se na sebe vpravo.)

  KALAMAJKA (nácvik výkopu a zátočky)

  Kalamajka mik mik mik, oženil se kominík, vzal si ženu Elišku v roztrhaném kožíšku.

  Kalamajka pěkná věc, když je zima, šup na pec, když je teplo, šup dolů, kalamajku tancuju.

  Kalamajka mik mik mik, oženil se kominík, koho si vzal za ženu? Pastejřovic Mařenu.

  Svatba byla veliká, týden hrála muzika.

  (Kala – výkop pravou nohou, majka – výkop levou nohou, mik mik mik – dup dup dup,

  ože - výkop pravou nohou, nil se - výkop levou nohou, kominík - dup dup dup,

  vzal si ženu Elišku – zátočky za pravou ruku, v roztrhaném kožíšku - zátočky za levou ruku)

  SEKYRA MOTYKA (nácvik poskoků do strany)

  Sekyra, motyka, deska, válek, pusť mě holka na špejchárek.

  Sekyra, motyka, deska, válek, pusť mě holka k vám.

  Začneme kroky do strany a postupně zrychlujeme, až jsou z toho poskoky.

  POD DUBEM, ZA DUBEM (polka)

  Pod dubem, za dubem měla jedna dvě červená jablíčka, dala jedno mně.

  Nechtěla mně obě dát, začala se vymlouvat, že nemá, že nedá, že je o ně zle.

  Polka + pustit se a otočky každý sám.

  ŠLY PANENKY SILNICÍ

  Šly panenky silnicí, silnicí, silnicí, potkali je myslivci, myslivci, dva.

  Kam panenky, kam jdete, kam jdete, kam jdete, která moje budete, budete má Ta maličká, ta je má, ta je má, ta je má, ta má očka jako já, jako já mám.

  Na krku má granáty, granáty, granáty, mezi nimi dukáty, dukáty má.

  Jak pak já to vyvedu, vyvedu, vyvedu, já si pro ni přijedu, přijedu tam.

  Čtyřma koňma vranejma, vranejma, vranejma, jako sedlák do mlejna, do mlejna jede.

  Páry se drží za ruce a stojí bokem do kruhu. Jdou čtyři kroky do středu, čtyři kroky na své

  místo, zátočky za pravou ruku pak za levou ruku.

  (Šly panenky - jeden úkrok do středu silnicí,- druhý úkrok do středu, silnicí, -třetí úkrok do středu,

  silnicí, - čtvrtý úkrok do středu, potkali je – úkrok zpět, myslivci, - úkrok zpět, myslivci, - úkrok zpět,

  dva – úkrok zpět. Kam panenky, kam jdete, kam jdete, kam jdete, - zátočky za pravou ruku, která

  moje budete, budete má? – zátočky za levou ruku.)

  HOLKA MODROOKÁ

  Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam.

  V potoce je velká voda, vezme-li tě, bude škoda, holka modrooká, nesedávej tam.

  Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam.

  V potoce se voda točí, podemele tvoje oči, holka modrooká, nesedávej tam.

  Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam.

  Přijde na tě mysliveček, připraví tě o věneček, holka modrooká, nesedávej tam.

  Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam.

  Přijde na tě hastrmánek, zatahá tě za copánek, holka modrooká, nesedávej tam.

  Polka: dívka se může podtáčet, chlapec za ní postupuje a tleská do rytmu nebo plácá do

  sukně.

  UTÍKEJ KÁČO UTÍKEJ

  Utíkej, Káčo, utíkej, honí tě kocour velikej! Káča utíká, co může, kocour ji chytit nemůže.

  Předehra: Dvě řady stojí proti sobě. První pár se chytne za ruce a zatočí se spolu. Potom se

  pustí a pán jde za řadou pánu, dáma prochází uličkou. Na konci uličky se otočí a jde zpátky.

  Pán jde zadem za řadou dam. Jakmile dojdou na svá místa, začne se zpívat text. Dáma utíká

  před pánem na konec řady, kličkuje mezi tanečníky. Pán ji honí. Potom se zařadí na konec a

  vše se opakuje s novým prvním párem.

  NÁŠ PÁN NEMŮŽE

  Náš pán nemůže bez stoličky do postýlky, náš pán nemůže bez stoličky na lože.

  Naše paní přiskočila, stoličku mu přistrčila, lez staroušku nahoru, pomůžu ti za nohu.

  MÁM ŠÁTEČEK MÁM

  Mám šáteček mám, komu já ho dám. Nedám já ho žádnému, jen děvčátku hodnému, které

  ráda mám. Mám hrníček mám, komu já ho dám. ………….

  Děti stojí v kruhu a zpívají píseň. Jedno se prochází uprostřed se šátkem. V závěru si klekne

  na jedno koleno před některé dítě, to si klekne současně s ním a převezme od něj šáteček.

  ČÍŽEČKU, ČÍŽEČKU

  Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz nám, čížečku, jak sejou mák. Aj, tak, tak, sejou mák,

  aj, tak, tak, sejou mák, aj tak, tak, sejou mák, tak sejou mák.

  - jak roste mák – jak kvete mák – sečou mák – tlučou mák – jedí mák

  V kruhu jdeme vpravo. Jedno dítě uprostřed jde opačným směrem. Pak se zastaví, pustí a

  znázorňují setí z ošatky – vstávají ze dřepu, ruce před sebou nízko u země dlaněmi dolů,

  pomalu vstávají – stoj, ruce v širokém vzpažení a obracejí ruce směrem k sobě a od sebe jako

  dva květy – v kleku na jedno koleno srpem sečou – opět klek na koleno a pěstičkou do pěstičky tlučou 3x, pak ruce vymění – stojí v kruhu, v levé ruce napnuté před sebou mají zrníčka a

  pravou si je vkládají do úst.

  MALIČKÁ SU

  Maličká su, husy pasu, tancovala bych já až se třasu, tancovala bych já až se třasu. Třeba su

  já, malušenká, přece mě má ráda má maměnka, přece mě má ráda má maměnka.

  Ruce v bok, vykrucujeme se na strany, potom se rychle točíme na jednu stranu. Ve druhé sloce

  na stranu druhou.

  VRABEC A SÝKORKA

  Vzal vrabeček na taneček sýkorku, měli spolu jednou sólo na borku. Vrabec samé skoky,

  sýkorka zas kroky, nešlo jim to dohromady na borku.

  Dva kruhy, vnitřní a vnější, děti čelem proti sobě. Dvojice stojící proti sobě si podají ruce a

  natáčejí se vpravo a vlevo. Na „sýkorku“ udělají dva dřepy. Opakuje se. Na „Vrabec samé

  skoky“ vnější D – vrabec 3x vyskočí snožmo, „sýkorka zas kroky“ vnitřní 3x poskočí kročmo.

  „nešlo jim to“ točí hlavami „na borku“ sýkorka přešlapuje na místě a vrabec odskáče 3 skoky

  k další partnerce.

  BĚŽEL TUDY ZAJÍČEK (Lada – z Roudnicka)

  Běžel tudy zajíček, houpy, houpy, nesl pytel žemliček, houpy, houpy. Počkej na mne zajíčku,

  houpy, houpy, dej Mařence žemličku houpy, houpy. (Zajíc skočil přes kopec, houpy, hou,

  udělal kotrmelec, houpy hou. Zajíc běží po háji, houpy, hou, žemličky se kutálí, houpy, hou.)

  Děti stojí v kruhu a na „houpy, houpy“ houpají rukama jednou podél boků a podruhé před

  tělem. Určené D běží uvnitř v kruhu.

  TANEC

  Tancovala žížala na zahrádce polku, čmelákovi, že jí hrál, dala půlku vdolku. Pojďte pane

  slimáčku, taky na taneček. Čmelák dostal, že jim hrál, sladký lívaneček. Potom ji vzal do kola

  hrobaříček mladý. Čmelák dostal z atanec kousek čokolády. Tancovala žížala od večera

  k ránu – čmelák dostal k nídani kousek marcipánu.

  Kruh, děti 4x tleskají a 4x pleskají o stehna. Ve vnitř kruhu si jedno D vybere z kruhu druhé a

  točí se spolu uvnitř kruhu. Pak se zařadí na volné místo a nové dítě se vybere nového

  partnera.

  OKÁČ

  Já jsem děvče okaté, šatečky mám strakaté, vypadám v nich celičká jak ta lesní pěnička. Já

  jsem děvče okaté, tvářičky mám buclaté, na nich jako růže květ a mne těší celý svět.

  Děvčata se drží za sukénky a jdou 4 krok sun krok vpravo. Na „vypadám“ natáčení vpravo a

  vlevo. Na „jak“ točení se na místě. Ve druhé sloce jdou doleva a na konec „a mne těší celý

  svět“ otáčejí se poskokem a tleskají nad hlavou.

  TRNKY

  Pojďte, holky, do oborky, chlapci půjdou s námi, půjdeme se podívati, jsou li trnky zralý.

  Nejsou zralý, jsou kyselý, půjdem na ně až v neděli.

  Dvě děti se drží za ruce proti sobě a po „s námi“ jedno ustupuje dozadu, druhé jde za ním. Po

  „zralý“ totéž ale ustupuje druhé dítě. „Nejsou zralý“ – jedno dítě vezme druhé za pravou

  ruku a svou pravou dlaní ho tleskne do dlaně. „jsou kyselý“ – totéž druhé dítě. „půjdem na ně

  až v neděli“ – drží se za ruce a otáčí se.

  SLUNÍČKO, SLUNÍČKO

  Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko (držíme se za ruce a jdeme kroužek doleva), sedíš tu u

  cesty (dřep), stane se neštěstí (vztyk, ruce vzpažit), něco tě zajede (točíme se s rukama nad

  hlavou, dítě se dostane před matku - směrem ven z kruhu).

  Elce, pelce, strejček Nimra, koupil šimla (M+D se drží za ruce a jdou směrem ven z kruhu - D

  couvá) v Kadani (M vyskočí, roznoží a rozpaží nad hlavou), ani nevíš jak to šimrá, když mi

  lezeš po dlani (D podleze pod mostem a leze dál do středu kruhu, M se mezitím otočí čelem do

  středu), podívej se zvedá krovky (M natahuje ruce k D, to zatím vstává, otáčí se k M čelem a

  zvedá ruce), asi někam poletí (D běží k M, mává rukama), do nebe či to Stromovky (M zvedne

  D nad hlavu a postaví ho zpátky na zem), hádej, hádej, hádej potřetí (M vezme D do náruče, D

  roztáhne ruce - letadélko a M se s ním točí směrem zpátky do kruhu).

  Nevím, nevím nemám zdání (M dělají hvězdu za levou ruku, D drží pravou rukou), počkej s

  nataženou dlaní (M dřepne a D obejde, M je přitom drží za ruku zvednutou nad hlavou a

  potom je jakoby vypouští) snad se vrátí za chviličku, i ty malý popleto, letí hledat osmou

  tečku,(D pokračuje dále slalomem mezi M, které zatím vstanou, otočí se čelem do kruhu,

  chytnou se za ruce a zvednou je nad hlavu, D tak prochází bránama) nevrátí se, nevrátí se,

  nevrátí se, tak je to.