Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

První pomoc

Stránka naposledy upravena 10:04, 7 Pro 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  1. přivolání pomoci

   

           - voláme na číslo155 zdarma z mobilního telefonu i z pevné linky nebo na číslo112

           - Vždy uvedeme své jméno, místo, čas, rozsah nehody, počet zraněných, charakteristiku poranění a přístupovou cestu. Nikdy nezavěšujeme jako první.

   

   

  2. zástava dechu

   

  a.       otočíme hlavu na stranu, odstraníme nečistoty, popřípadě umělý chrup

  b.      uvolníme dýchací cesty záklonem hlavy = zakloníme pacientovi hlavu

  c.       uvolníme zapadlý jazyk

  d.      zkontrolujeme dech poslechem i hmatem na hrudník

  e.       pokud nedýchá, stiskneme ukazováčkem a palcem nos a provedeme 5 umělých vdechů a nos uvolníme

  f.       další vdech provedeme až po pacientově vydechnutí – klesnutí hrudníku

  g.      pokud nevydechne, má ještě v dýchacích cestách překážku, kterou musíme odstranit

  - pokud je při vědomí, snažíme se, aby ji vykašlal

  - pokud není při vědomí, udeříme mu 5x mezi lopatky nebo ho v předklonu 

    obejmeme, zezadu chytneme rukama pod hrudníkem a prudce zatlačíme

    rukama vzhůru

   


  3. zástava oběhu

   

  a.       zkontrolujeme puls na velkých tepnách ukazováčkem a prostředníčkem

  b.      provedeme masáž hrudníku oběma rukama na mečíkovitém výběžku

  c.       zahájíme resuscitaci = 5 umělých vdechů – 5 stlačení a 1 vdech, u dětí 15 stlačení a 2 vdechy

  d.      předáme do odborné péče po příjezdu záchranné služby

   

   

  4. resuscitace – platí tři základní pravidla

  a.       zajistíme průchodnost dýchacích cest

  b.      zajistíme dýchání (umělým dýcháním)

  c.       zajistíme krevní oběh (masáží srdce)

      -5 stlačení a 1 vdech, u dětí 15 stlačení a 2 vdechy

  5. bezvědomí

  a.       uložíme postiženého do stabilizované polohy, ta zajistí průchodnostdýchacích cest

  b.      zavoláme ZZS

  c.       pátráme po příčinách bezvědomí a kontrolujeme dech a oběh

   


   

  6. krvácení  žilní – vytéká tmavě červená krev bez pulsace

  a.       přiložíme sterilní krytí=maximálně 2 vrstvy obvazu a stáhneme obinadlem


  7. krvácení tepenné –vystřikuje jasně červená krev s pulsací v rytmu srdce

  a.       stiskneme prsty přímo v ráně (nejlépe v rukavici) a držíme pokud možno až do příjezdu ZZS

  b.      udržujeme dech, tlak a vědomí

  c.       můžeme přiložit 2 vrstvy tlakového obvazu (tzn. 2 vrstvy obvazu, polštářek a obinadlo)

  d.      nebo můžeme použít zaškrcovadlo, které přiložíme nad ránu (nikdy neuvolňujeme), ale ne na holou kůži a sledujeme čas, kdy jsme ho přiložili

   

   

   


  8. krvácení z nosu

   

  a.       posadíme postiženého do předklonu

  b.      stiskneme nosní křídla na 3-5 min

  c.       zakážeme mu smrkat a dělat prudké pohyby

  d.      přikládáme studené obklady na kořen nosu a na šíji

   

  9. krvácení z ucha

   

  a.       otočíme postiženého na bok, na stranu poraněného ucha, které sterilně přikryjeme


  10.šok

   

  a.       provedeme protišoková opatření = uložíme postiženého do protišokové polohy = dolní končetiny podložíme asi o

  b.      zajistíme mu teplo např. alobalem

  c.       svlažujeme rty, ale nepodáváme nápoje

  d.      zajistíme mu ticho

  e.       tišíme bolest ( např. znehybněním zlomeniny )

  f.       zajistíme transport


  11. desinfekce rány

   

  a.       ránu vyčistíme nejlépe čistou vodou, vytáhneme nečistoty

  b.      můžeme použít jodysol nebo septonex

  c.       přiložíme sterilní krytí

   

  12. zlomenina

   

  a.       končetinu znehybníme, fixujeme dlahou, která musí přesahovat přes dva klouby a chladíme

  b.      zlomenou dolní končetinu můžeme fixovat k druhé noze, prst k jinému prstu

  c.       u zlomeniny se většinou vyskytuje i šok

   

   


  13. přehřátí

   

  a.       odvedeme postiženého z horkého prostředí

  b.      dáváme mu vlažné zábaly, sprchu

   

  c.       podáváme studené nápoje

   


   

   

  14. podchlazení

   

  a.       přidáme další oděv

  b.      zajistíme zdroj energie ( např. čokoládu, teplé nápoje..)

  c.       ohříváme jej ve vaně 25  C

  d.      vyměníme mokrý oděv za suchý

  e.       v terénu můžeme použít alobal

   


   

   

  15. popáleniny

   

  a.       odstraníme oheň

  b.      svlečeme oděv a odstraníme z těla kovy ( řetízky apod.)

  c.       chladíme (voda asi 8C)

  d.      přiložíme sterilní krytí, popáleniny I.st., obličej a krk nepřikrýváme

  e.       nepoužíváme masti ani zásypy

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova