Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Parmská škola

Stránka naposledy upravena 09:36, 19 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  Hlavní představitel parmské školy:

   

  CORREGGIOvl. jm. Antonio Allegri (1489 - 1534):  nejvýznamnější malíř severoitalské renesance činný v Correggiu, Parmě a Římě, v jehož díle lze sledovat vedle manýristických tendencí i prvky, kterými se již od renesanční estetiky výrazně odchyluje a které jsou spíše typické pro barokní malbu (např. iluzionizmus, pohybový rytmus, barevné a světelné efekty, leonardovské sfumato či tělesnou smyslnost). Zřejmě nejlepší a zvláště ceněné (i naopak kritizované) jsou obrazy s mytologickými náměty, které  vytvořil v samém závěru svého krátkého života (1530-1532) pro Federica II. Gonzagu a v nichž se projevuje jeho okouzlení benátskou malbou.

  Hlavní díla:

  Vidění sv. Jana na Patmu v kupoli kostela San Giovanni Evangelista v Parmě
  (1521-1524; freska. Vizi Krista, jenž se zde snáší z nebe mezi apoštoly, vyjádřil Correggio mistrovsky zvládnutou iluzivní malbou, v níž podobně jako Andrea Mantegna (na fresce v Camera degli Sposi v Mantově) užil promyšlenou konstrukci perspektivních zkratek a kontrastů světla a stínu);

  Nanebevzetí Panny Marie v kupoli dómu Nanebevzetí Panny Marie v Parmě (1524 - 1530; 1093 x 1195 cm; freska. V návaznosti na své předcházející dílo v kupoli kostela San Giovanni Evangelista, vytvořil Correggio v kupoli parmského dómu ještě dokonalejší iluzi nebeského prostoru, který zde pojal jako spirálu oblačného víru, po jejímž obvodu krouží početné zástupy andělů a v jejímž vysoko položeném středu se vznáší Panna Maria k nebesům. Svým pojetím jde již o barokní fresku, která se stala vzorem pro další generace malířů počínaje Annibale Carraccim a konče G. B.Tiepolem);

  Svatá noc (Narození Páně) (1528-1530; olej na plátně; Gemäldegalerie, Drážďany. Correggiovo nové pojetí Narození, v němž veškeré světlo vyzařuje z Ježíška a vyvolává tak nadpřirozenou atmosféru obrazu, má již typicky manýristickou podobu a bylo později napodobováno v baroku).

  Obrazy s mytologickou tématikou:  (v letech 1530 – 1532 vytvořil Correggio pro Federica II. Gonzagu, vévodu z Mantovy, čtyři obrazy podle Ovidiových Proměn na téma Jupiterových milostných dobrodružství, které měly zdobit jednu z místností jeho paláce)

  Danaé (tempera na dřevě; Galleria Borghese, Řím);

  Leda slabutí(olej na plátně; Staatliche Museen, Berlín);

  Jupiter a Ió (olej na plátně; Kunsthistorisches Museum, Vídeň);

  Ganymédés (olej na plátně; Kunsthistorisches Museum, Vídeň).

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova