Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Čechy a Morava

Stránka naposledy upravena 09:02, 19 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  Do českých zemí se renesanční umění dostávalo jako import královského dvora za vlády Vladislava Jagellonského a Ferdinanda I. a vysoké šlechty (Rožmberků, Lobkoviců, Pernštejnů aj.).V architektuře se zpočátku  projevovalo  jenom jako dekorativní detail portálů, ostění oken,  podloubí  apod. na pozdně gotických formách. Teprve v  tzv.české renesanci vznikla specifická podoba slohu zformovaného v domácím prostředí a oproštěného od gotických vazeb.

   

  Periodizace:

  1. raná renesance (1490 – 1530; doba Ludvíka Jagellonského; nový sloh se objevuje v prostředí pozdně gotického umění spíše v ojedinělých dílech);

  2. vrcholná renesance   (1530 – 1580; doba prvních panovníků Habsburského rodu; dochází  ke vzájemnému ovlivnění domácích a italských umělců; vznikají regionální podoby slohu a nejvýznamnější díla);

  3. pozdní renesance, manýrismus (1580 – 1620; doba Rudolfa II.; na Rudolfově dvoře se vyvíjí osobitý styl internacionálního manýrismu, který již někde předchází baroknímu slohu).

   

  Podřízené kapitoly:

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova