Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Německo

Stránka naposledy upravena 09:00, 19 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  NĚMECKO:   v Německu, podobně jako v Anglii, přežívala gotická architektura hluboko do 16.století. Raná renesance zde nejdříve přejímala benátskou (kaple Fuggerů v kostele sv. Anny v Augsburgu; 1509-1518) a později lombardskou architektonickou dekoraci. V období vrcholné renesance (tj.od poloviny 16.století) pronikal italský manýrismus do jižního Německa a nizozemský manýrismus do středního a severního Německa (Pellerhaus v Norimberku; 1592-1605). Po roce 1600 (v období pozdní renesance) se v německé architektuře začal prosazovat vliv palladia-nismu, který zde již někdy nabýval částečně barokních forem (zbrojnice v Augsburgu,1602-1607; radnice v Augsburgu, 1615-1623).

  Další stavby německé renesance: (příklady)

  jezuitský kostel sv. Michaela v Mnichově (1582-1597; jednolodní prostor kostela s vale-nou klenbou a vtaženými pilíři representuje významnou variantu kostela Il Gesù v německé sakrální architektuře, který se stal předlohou pro jezuitské barokní kostely v katolických zemích);

  zámek v Aschaffenburgu (1605-1614; čtyřkřídlý půdorys zámku, jenž zde přebírá typ čtvercového italského kastelu, doplňují 4 nárožní věže a 4 schodištťové vížky umístěné v rozích vnitřního čtvercového dvora);

  radnice v Eßlingenu (kol.r.1600);

  zámek v Heidelbergu  (např. Fridrichův palác, 1601-1604; Ottheinrichův palác, od r. 1556).

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova