Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vuillard, Édouard

Stránka naposledy upravena 12:27, 24 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  ÉDOUARD VUILLARD (1868 – 1940):    malíř, grafik, scénický a interiérový dekoratér; spoluzakladatel skupiny Nabis (zvaný Zuáv), v níž představuje společně s Pierrem Bonnardem více intimisticky a dekorativisticky zaměřený způsob malby. Jeho styl, jenž vykrystalizoval na počátku 90. let a vyvrcholil obrazem Velký interiér se šesti postavami (1897), se vyznačuje tlumenou barevností, fragmentárností prostoru i obrazové plochy a dekorativností, kterou, zejména v obrazech interiérů, hojně uplatňoval  prostřednictvím tapet, okenních závěsů, koberců, pokojových květin, ale i dekoru šatů žen, které vždy tyto interiéry oživují svou nenápadnou přítomností.

  Významná díla:

  Na lůžku (1891; olej na plátně; Musée d’Orsay, Paříž);

  Matka a sestra umělce (1893; olej na plátně; Museum of Modern Art, New York);

  cyklus Veřejné parky (Jardins publics) (1894; klihová barva na plátně; Musée d’Orsay, Paříž. I když každé z devíti dekorativních panó, která si u Vuillarda objednal ředitel časopisu La Revue Blanche Alexandre Natanson a z nichž pět chová Musée d’Orsay, představuje autonomní kompozici, ve svém celku tvoří cyklus, jehož pojítkem je jednak téma – exteriéry pařížských parků, jednak i vzácně jednotná forma, kterou zde určuje spolu s poněkud „japonizujícím“ rukopisem i samotná technika malby klihovými barvami);

  čtyři dekorativní panó (Le travail, Le choix des livres, L’intimité a La musique)pro knihovnu doktora Henriho Vaqueze (1896; klihová barva na plátně; Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais, Paříž);

  Velký interiér se šesti postavami (1897; olej na plátně; 90 x 194 cm; Kunsthaus Zürich, Curych, Švýcarsko. Vuillardova láska k divadlu a jeho angažovanost na poli scénického výtvarnictví se specifickým způsobem promítala i do ztvárnění jeho interiérů, které často pojímal jako divadelní scénu s několika autonomními prostory, které svou aperspektivností připomínají kulisy rozestavené v různých vzdálenostech a v různých pozorovacích úhlech po celé ploše jeviště).

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova