Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Benátská škola

Stránka naposledy upravena 09:28, 19 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  Hlavní představitelé benátské školy:   už od dob, kdy v 5. století obyvatelé Aquileje a Padovy uprchli před Huny na ostrovy ovládané Byzancí a vybudovali si zde město na kůlech, měly Benátky úzký vztah s Konstantinopolí a s oblastmi Orientu. Vznikaly zde obrazy s orientálními motivy, k jakým např. patří turbany na hlavách portrétovaných osob nebo fantastické arabesky, které připomínají     arabskou kaligrafii a jsou začleněny do pozadí, rouch či rámování obrazů.

  Vývoj benátské renesanční školy začíná otcem malířské rodiny Belliniů Jacopem Bellinim (1400-1470/71) a pokračuje jeho dvěma nadanými syny Gentilem (1429-1507) a především Giovannim (kol. r.1432-1516).

  JACOPO BELLINI (1400 – 1470/71):  žák Gentile da Fabriana a zakladatel renesančního malířství v Benátkách. Jeho umělecký vliv spočíval zejména v kreslířském odkazu v podobě dvou zachovalých náčrtníků (Musée du Louvre, British Museum), z nichž každý obsahuje kolem sta kreseb které byly určeny jako předlohy pro návrhy obrazů. Vedle biblických výjevů, loveckých scén, architektur či různých žánrových výjevů, se zde vyskytují krajinářské záběry oživované čistě malířskými efekty a dokumentující tak benátské pojetí malby.

  GENTILE BELLINI (1429 - 1507):  nejstarší syn Jacopa Belliniho. Nejdříve proslul jako portrétista, ale svá vrcholná díla, v nichž výpravným způsobem líčí život Benátčanů, vytvořil v pozdním věku
  pro benátské „scuoly“(dobročinná bratrstva). Např. pro Scuolu di San Giovanni Evangelistanamaloval cyklus se čtyřmi výjevy z dějin Pravého kříže, např. Procesí Božího těla s relikvií sv. Kříže na Piazza San Marco(1496; olej na plátně; 367,5 x 746 cm; Gallerie dell’Accademia, Benátky) nebo Zázračné zachránění relikvie sv. Kříže u mostu San Lorenzo(1500; olej na plátně; 323 x 430 cm; Gallerie dell’Accademia, Benátky), které zachycují řadu historických osob a vynikají topologicky přesným vyobrazením budov a částí města.

  GIOVANNI BELLINI zv. Giambellini (kol. r.1432 - 1516): (nemanželský ?) syn Jacopa Belliniho; za-kladatel benátské koloristické tradice,jejíž význam trval až do 18. století. Jeho obrazy vynikají zářivým a jemně odstupňovaným koloritem (někdy až monochromního ladění), jímž ovlivnil další benátské mistry, především svého žáka Tiziana a Giorgiona. V oblasti náboženské malby vytvořil svůj lyrický typ Madony s dítětem Ježíšem a Madony v rozhovoru nebo meditaci se světci (zv.sacra conversazione).Maloval i (nedochované) historické obrazy pro benátský dóžecí palác, mytologie a vynikající portréty. Kromě toho se také zabýval krajinou, která tvoří součást jeho figurálních kompozic a přispívá svou světelnou a barevnou atmosférou k lyrické působivosti výjevů.

  Hlavní díla:

  Muka v zahradě (Kristus na Olivetské hoře) (asi 1465; tempera na dřevě; National Gallery, Londýn. Dílo rané Belliniho tvorby je otevřenou konfrontací s obrazem téhož námětu, který o něco dříve vytvořil jeho švagr Andrea Mantegna. Obě díla jsou významným příkladem vzrůstajícího zájmu o krajinu v období rané renesance. Zatímco v Belliniho obraze představuje základní vý-znamovou a emocionální složku světlo vycházejícího slunce, v Mantegnově obraze má tutéž funkci symbolicky pojatá struktura přírodního terénu a expresivně zdůrazněný detail);

  Náboženská alegorie (kol. r.1490; Galleria degli Uffizi, Florencie. Záhadný výjev s P. Marií a světci v rajské zahradě je zasazen do bohatě členěné přírodní scenérie umožňující využít jak prostorových možností lineární a vzdušné perspektivy, tak efektu rozptýleného světla odraženého od vodní hladiny);

  Trůnící Madona se čtyřmi světci v kostele San Zaccaria v Benátkách (1505; olej na
  plátně. Ikonografický námět zvaný sacra conversazione (svatý rozhovor mezi Pannou Marií, dítětem Ježíšem a světci)má v Belliniho pojetí nový intimní obsah. Atmosféru konverzace zde vyjadřuje anděl, který u paty Mariina trůnu hraje na violu a symbolizuje tak harmonii absolutního duchovního sou-znění);

  Dóže Leonardo Loredan (kol. 1501-1505; olej a tempera na dřevě; National Gallery, Londýn. Portrét vznikl krátce poté, kdy se dóže, jako volený vládce republiky a moderní monarcha, ujal úřadu. Není jen vynikající ukázkou benátské portrétní malby, ale i  Belliniovy schopnosti  podat  hluboký psychologický rozbor povahy portrétovaného člověka, jehož jeden z jeho současníků charakterizoval jako „hubeného, vysokého vzrůstu, ne příliš majetného, cholerického, ale moudře a rozumně vládnoucího...“).

  Další díla:

  polyptych sv. Vincence Ferrarského v kostele S. Giovanni e Paolo v Benátkách(1464-1468; tempera na dřevě);

  Mrtvý Kristus podpírán P. Marií a sv. Janem (Pieta) (1460; tempera na dřevě; Pinacoteca di Brera, Miláno);

  Madonna degli Alberetti (1487; olej na dřevě; Gallerie dell’Accademia, Benátky);

  Madona se čtyřmi světci v sakristii (dříve kapli rodiny Pesaro) kostela Santa Maria Gloriosa dei Frari v Benátkách(1488; olej na dřevě; triptych).

  ANTONELLO DA MESSINA (kol.1430 - 1479): umělec, jenž ovlivnil ranou tvorbu Giovanni Belliniho a jehož význam především spočíval v přenesení techniky nizozemské olejomalby do Benátek, kde (mimo svůj trvalý pobyt v Messině na Sicílii) pobýval v letech 1475-1476. Jeho díla se díky této nové technice vyznačují mimořádnou precizností v zaměření na detail a na strukturu materiálů, jak ukazují např. jeho obrazy Sv. Jeroným ve své pracovně (1474; olej na dřevě; 46 x 36,5 cm; National Gallery, Londýn) nebo Panna Maria přijímající zvěstování (kol. r.1475; olej na dřevě; 45 x 34,5 cm; Galleria Nazionale della Sicilia, Palermo).

  VITTORE CARPACCIO (kol. r.1455 – 1526): malíř výpravných obrazů ze života světců pro benátské
  „scuoly", v nichž zobrazuje svěžím narativním stylem benátské interiéry a dobové prostředí, například v cyklu rozměrných obrazů podle Legendy o sv.Voršile (1490-1496; Gallerie dell’Acca- demia, Benátky), které si (k uctění své patronky) objednala Scuola di Santa Ursula.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova