Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Anglie

Stránka naposledy upravena 09:00, 19 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
    Obsah
    Žádné titulky

    ANGLIE:  protestantská Anglie neměla téměř žádné styky s katolickou Itálií a ještě ve 2. polovině 16. století zde převládala gotika. Angličtí architekti se spíše seznamovali s vlámskou a francouzskou architekturou, než se soudobou architekturou italského manýrismu. Typickými prvky alžbětínského a jakubského slohu (tj. slohů, které se v Anglii rozvíjely za vlád královny Alžběty I. a krále Jakuba I. v letech 1558 – 1625) byly vysoké gotizující štíty, široká a bohatě členěná okna, hrázděné zdivo na kamenném soklu a vlámská manýristická ornamentika. K nejvýznamnějším památkám alžbětínské architektury, které navrhoval Robert Smythson (1536-1614), např. patří zámek Longleat House v hrabství Wiltshire (1568-1575;), Hardwich Hall v hrabství Derby-shire (1590-1597) a Wollaton Hall v hrabství Nottinghamshire (1580-1588).

    Klíčová slova
    • Žádná klíčová slova