Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Anglie

Stránka naposledy upravena 10:54, 24 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  ANGLIE:   vysokou prestiž antického sochařství v Anglii podpořil lord Elgin, tč. britský vyslanec v Turecku, když roku 1804 přivezl do Londýna skulptury z řeckého Parthenonu. Podobu klasického sochařství zde ovlivňoval Antonio Canova, jehož školou v Římě prošla řada anglických sochařů. Mezi nimi vynikl John Flaxman (1755-1826), který pro své mimořádné kreslířské a sochařské nadání získal evropskou proslulost a byl spolu s Bertelem Thorvaldsenem považován za největšího klasického sochaře po Canovovi.

  K dalším předním sochařům anglického klasicismu se řadí samouk Sir Francis Chantrey (1781-1841), jenž se proslavil sochami anglických státníků (např. Washingtona a Jiřího III.) a portrétními bustami, a Edward Hodges Baily (1788-1867), autor Nelsonova sloupu na Trafalgarskémnáměstí v Londýně (1842).

   

  JOHN FLAXMAN (1755 – 1826):   sochař a ilustrátor, profesor Královské akademie v Londýně; nejvýznamnější představitel anglického sochařského klasicismu. Vedle své monumentální sochařské tvorby (náhrobek admirála Nelsona v katedrále sv. Pavla v Londýně z let 1808-1818) vynikl také jako tvůrce antikizujících reliéfů pro keramiku Joshua Wedgwooda a ilustrátor Homéra (1793), Aischyla (1795) a Danta (1802).

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova