Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Maurice, Denis

Stránka naposledy upravena 12:25, 24 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  MAURICE DENIS (1870 – 1943):   malíř, ilustrátor a teoretik umění; významný člen nabistů (zvaný Nabi krásných ikon), k jejichž umění přispěl jednak novými, symbolicky ztvárněnými obsahy (např. z okruhu literární a biblické tématiky), jednak novými formami, jejichž tvarosloví, spočívající v plynulém vedení obrysových linií, artistní stylizaci, záměrné plošnosti a dekorativnosti, již výrazně koresponduje s tvaroslovím secese a symbolismu.

  Díky vytříbenému smyslu pro dekorativismus získal i řadu zakázek ve sféře monumentálního umění, z nichž lze vedle fresek pro kostely a veřejné budovy (např. proThéâtre des Champs-Elysées a Petit Palais v Paříži) jmenovat mezi nejvýznamnějšími cyklus sedmi monumentálních panó na téma Příběhů Psyché (1908-1909; Ermitáž, Sankt Petersburg, Rusko), který realizoval na objednávku ruského průmyslníka a mecenáše umění Ivana Morozova pro jeho dům v Moskvě.

  Významná díla:

  Sluneční skvrna na terase (1890; olej na lepence; Musée d’Orsay, Paříž. Ve svém nejabstraktnějším obraze, kterým výrazně vybočil nejenom z okruhu předmětnosti, ale i z vlastní cesty směrem k symbolismu, Denis téměř experimentálně předvedl krajní polohu Gauguinova syntetismu, tj. takové synteze tvaru, barvy a obrysové linie, kterou umožňuje maximální tvarové zjednodušení spolu s potlačením jakýchkoliv detailů pozorovaného předmětu);

  Regaty v Perros-Guirec (1892; olej na lepence; soukromá sbírka);   

  Múzy (1893; olej na plátně; 171,5 x 137,5 cm; Musée d’Orsay, Paříž. Kromě novátorství, v jehož duchu malíř přenesl tradiční antický námět s postavami devíti múz (dcer boha Dia a patronek sedmi umění a dvou věd) do prostředí soudobé dámské společnosti, spočívá mimořádný význam Denisova nejznámějšího díla i v užití řady typických výrazových prvků, které již patří k výtvarnému tvarosloví secese a symbolismu);

  Zelené stromy, Buky v Kerduelu (1893; olej na plátně; soukromá sbírka).

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova