Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

13. Otevřenost a důvěryhodnost centrální banky

Stránka naposledy upravena 08:18, 5 Zář 2018 uživatelem jan.filacek@cnb.cz
  Obsah
  Žádné titulky
  Jak jsme již napsali v jednom z předchozích dílů, pro úspěšnost každé centrální banky je důležité, zda dokáže ukotvit očekávání podniků a domácností ohledně budoucího vývoje. Vysoká informační otevřenost centrální banky je přirozený způsob, jak lze ovlivňovat očekávání. Otevřenost a srozumitelnost navíc zvyšuje věrohodnost měnové politiky, neboť veřejnost má možnost si ověřit, že jednání centrální banky je smysluplné a v souladu s jejím zákonným mandátem.
   
  Většina centrálních bank proto v současnosti klade velký důraz na komunikaci, a to nejen svých dlouhodobých cílů (v případě bank cílujících inflaci zejména inflační cíl), ale i krátkodobého či střednědobého výhledu ekonomického vývoje. Toto je obrovský posun proti minulosti vzdálené jen několik málo desetiletí, kdy centrální banky představovaly tajemné instituce zahalené do mlžného oparu a často ani přímo nezveřejňovaly přijatá aktuální rozhodnutí o nastavení měnové politiky.  
   
  Česká národní banka (ČNB) se oblasti komunikace pohybuje na špici mezi ostatními centrálními bankami. Veřejnost má možnost se seznámit se všemi klíčovými podklady a na nich založenými rozhodnutími ČNB ve všech jejich detailech.
   
  Klíčovou publikací na poli měnové politiky je Zpráva o inflaci. Ta je vydávána čtvrtletně a obsahuje jak zhodnocení aktuálního vývoje, tak i nejnovější ekonomickou prognózu ČNB.  Prognóza je podrobně popsána včetně číselné hodnoty predikce klíčových ekonomických ukazatelů, úrokové sazby a měnový kurz nevyjímaje. Zpráva o inflaci rovněž obsahuje záznamy z jednání bankovní rady. Další důležitou publikací je Výroční zpráva, která shrnuje činnost ČNB v uplynulém roce nejen v oblasti měnové politiky, ale také v oblastech dohledu nad finančním trhem, finanční stability, emise oběživa a dalších. Vedle těchto publikací ČNB vydává mnoho dalších pravidelných i nepravidelných publikací.
   
  Vždy po skončení měnověpolitického jednání bankovní rady je pořádána tisková konference, na které guvernér (nebo v případě nepřítomnosti guvernéra jej zastupující viceguvernér) vysvětluje přijatá rozhodnutí. Šest pracovních dní po skončení zasedání bankovní rady je zveřejněn záznam z jednání bankovní rady včetně jmenovitého hlasování jejích jednotlivých členů. Po šesti letech je pak zveřejněn úplný zápis z jednání (tzv. protokol) a podkladové materiály pro rozhodnutí bankovní rady - Situační zpráva o měnovém a hospodářském vývoji a Měnověpolitické doporučení.
   
  V mezidobí mezi jednáními bankovní rady její členové poskytují časté autorské články a rozhovory médiím a vystupují s přednáškami či jinými projevy. V době jednoho týdne před zasedáním a v době mezi zasedáním a následným zveřejněním záznamu se ale členové rady nevyjadřují k měnověpolitickým otázkám. Důvodem pro toto opatření je snaha, aby v období okolo jednání bankovní rady nebyla případná nejednotná komunikace jednotlivých členů zdrojem nežádoucích tržních reakcí.
   
  Tvůrce prognózy – sekce měnová a statistiky – pořádá pravidelně krátce po zveřejnění Zprávy o inflaci semináře s analytiky komerčních bank, na kterých ředitel sekce měnové a statistiky seznamuje analytiky s detaily nejnovější prognózy a analytici pak spolu se členy bankovní rady debatují o důvodech přijatého rozhodnutí o nastavení měnové politiky. Poté, co Český statistický úřad zveřejní aktuální údaje o vývoji inflace a HDP, poskytuje ředitel sekce měnové a statistiky komentář k těmto novým údajům.
   
  Tyto a spoustu dalších materiálů a informací lze nalézt na webových stránkách ČNB.
   
  Jan Filáček
  Česká národní banka
  Klíčová slova
  • centrální banka
  • důvěryhodnost
  • nezávislost
  • otevřenost
  • ČNB